Ο ΣΥΔΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με χώρους ευθύνης τους νομούς ΚΙΛΚΙΣ,ΠΕΛΛΑΣ,ΗΜΑΘΙΑΣ,
ΠΙΕΡΙΑΣ,ΦΛΩΡΙΝΑΣ,ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ,ΚΟΖΑΝΗΣ και ΓΡΕΒΕΝΩΝ,

διοργανώνει Σχολή Διαιτησίας Bόλεϊ βάση του Ν.2725/99 άρθρο 43 παρ.3),
στην πόλη Κοίλα της Κοζάνης σε αίθουσα του CITY SPORTS CAMP Αθλητικού Κέντρου
και Αναψυχής, την Παρασκευή 01/11/19, το Σάββατο 02/11/19 και την Κυριακή
03/11/19.

Οι υποψήφιοι διαιτητές θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18
ο
έτος της ηλικίας
τους, να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες Ε.Ε και να μην έχουν καταδικαστεί για
αδικήματα που σαφώς περιγράφονται στον Ν.2725/99.

Οι υποψήφιοι διαιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους την ημέρα έναρξης της σχολής
Α)φωτοτυπία της ταυτότητας β)φωτοτυπία τίτλου σπουδών γ)ποινικό μητρώο
γενικής χρήσης δ) 30€

για τα έξοδα της σχολής.

Αιτήσεις στο φαξ 2382027674 και στο email [email protected]

Πληροφορίες στο www.sydpem.blogspot.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6972201718 w up και 6974396865 cosmote.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΑΡΑΚΙΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΣΥΔΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 2019

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/11/2019 : 16:30μμ – 17:00μμ Προσέλευση
17:00μμ – 21:00μμ (κανονισμοί διαιτησίας)

ΣΑΒΒΑΤΟ 02/11/2019 : 09:30πμ – 12:30μμ (κανονισμοί διαιτησίας)
12:30μμ – 13:00μμ (διάλειμμα)
13:00μμ – 17:00μμ (Φύλλο αγώνα)

ΚΥΡΙΑΚΗ 03/11/2019 : 10:00πμ – 13:00μμ (εξετάσεις)