το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε., σε μια προσπάθεια ανταπόκρισης

στην ανάγκη πληροφόρησης και συμβουλευτικής εργαζομένων και ανέργων,
η οποία εντείνεται σε μεγάλο βαθμό από τις νομοθετικές εξελίξεις και το
περιβάλλον αβεβαιότητας, παρέχει νομική πληροφόρηση & πληροφόρηση
απασχόλησης προς εργαζόμενους και ανέργους.
Νομικοί / σύμβουλοι του ΙΝ.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε., απαντούν σε ερωτήματα και
προβληματισμούς σχετικά με:
Α. το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα ασφαλισμένων όλων των ταμείων
(ΙΚΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΟΑΕΕ κ.α.) (θεμελίωση και κατοχύρωση συνταξιοδοτικού
δικαιώματος, συντάξεις χηρείας, συντάξεις αναπηρίας, πλήρεις και μειωμένες
συντάξεις, απασχόληση συνταξιούχων κλπ),
Β. τα εργασιακά δικαιώματα (συμβάσεις, αποδοχές, άδειες κλπ.
εξαρτημένης εργασίας Ι.Δ.) και
Γ. ζητήματα απασχόλησης (προγράμματα απασχόλησης, προγράμματα
κατάρτισης, προκηρύξεις ΑΣΕΠ, βιογραφικό, συνέντευξη κτλ)
Για περισσότερες πληροφορίες ή διατύπωση ερωτημάτων μπορείτε να
απευθύνεστε:
Στο Περιφερειακό ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Κ. Μακεδονίας, Σ. Πέτρουλα 5,

Τ.Κ. 59132,
Βέροια, τηλ.: 23310 75673 & 23310 24424, e-mail:
centralmacedonia @ reg . inegsee . gr & inekmak @ otenet . gr , Site:
www . inegsee . gr , πρόσωπα επικοινωνίας: Δημητριάδου Θωμαή,
Μπαρμπαρούση Στέλλα, Φουτσιτζόγλου Κορνηλία.

Πράξη «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής
Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων & Ανέργων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000945.
ΕΣΠΑ – “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση”Vhttps://empedu.gov.gr
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά
Βίου Μάθηση».
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ενωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».