“Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Η Χώρα μας δοκιμάστηκε για δυσανάλογα μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την κρίση χρέους του 2009.
Η παρατεταμένη ύφεση οδήγησε σε μεγάλη μείωση εισοδήματος, σε κλείσιμο επιχειρήσεων και απώλεια
θέσεων εργασίας, σε αναγκαστική μετανάστευση νέων προς εύρεση εργασίας.

Η γενιά η δική μου,
δυστυχώς, πέρασε αυτή τη δοκιμασία ακριβώς τη στιγμή που καλούνταν να βγει στην αγορά εργασίας, να
επενδύσει, να επιχειρήσει, να δημιουργήσει.
Χαίρομαι ιδιαίτερα λοιπόν που σήμερα, 10 χρόνια μετά, συζητάμε ένα πραγματικά αναπτυξιακό σχέδιο
νόμου. Ένα σχέδιο νόμου που, κατά την άποψή μου, επικεντρώνεται στο θεμελιώδες ζήτημα που
δυσχεραίνει την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας: τις σχέσεις που διέπουν το τρίγωνο Εργαζόμενοι –
Επιχειρήσεις – Κράτος. Έχουμε συνηθίσει να αντιμετωπίζουμε τις σχέσεις αυτές ως σχέσεις ανταγωνισμού.
Κάθε ένας από τους τρεις πυλώνες της οικονομίας παραδοσιακά προσπαθούσε να επιβληθεί στους άλλους
δύο. Όχι με δόλο, και συνήθως ασυναίσθητα. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ωστόσο, εάν μάθαμε ένα πράγμα τα χρόνια της κρίσης, αυτό είναι ότι όλοι θέλουμε -χρειαζόμαστε- την
ανάπτυξη. Και το Κράτος και οι Επιχειρήσεις και φυσικά οι Εργαζόμενοι. Η φιλοσοφία του σχεδίου νόμου
που συζητάμε σήμερα, λοιπόν, είναι ότι οι τρεις αυτοί πυλώνες πρέπει να αλληλοστηρίζονται και να έχουν
κοινή στόχευση.
Και επιτρέψτε μου να γίνω συγκεκριμένος:
Αναφορικά με τις σχέσεις Κράτους-Επιχειρήσεων
Το μεγαλύτερο μέρος του σχεδίου νόμου αφιερώνεται στην απλούστευση διαδικασιών και στη μείωση
της γραφειοκρατίας για επενδύσεις και νέες επιχειρήσεις, χωρίς να αλλάζει τους όρους και τις προϋποθέσεις
αυτών. Η κατάργηση, για παράδειγμα, των «βαθμών όχλησης», που έτσι κι αλλιώς ήταν μια ξεπερασμένη
διαδικασία, απαλλάσσει από ένα περιττό βάρος τις επιχειρήσεις μεταποιητικών δραστηριοτήτων. Και αυτό
είναι σημαντικό κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ειδικά σε περιοχές όπως η Πέλλα με έντονη μεταποιητική
δραστηριότητα.
Δημιουργείται ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης, ένα αρκετά φιλόδοξο και σίγουρα χρήσιμο εργαλείο στα
χέρια οποιουδήποτε πολίτη, το οποίο αξιοποιεί, -επιτέλους, επιτρέψτε μου να πω- τις νέες τεχνολογίες και
τα ανοιχτά δεδομένα, όχι μόνο για πληροφόρηση και ενημέρωση, αλλά για την υλοποίηση των επενδύσεων,
καθώς θα είναι δεσμευτικός και για τη Διοίκηση.
Τα ηλεκτρονικά δικόγραφα είναι ένα ακόμα παράδειγμα διευκόλυνσης των σχέσεων κράτους-
επιχειρήσεων, με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.
Η δυνατότητα ανάθεσης σε ιδιώτες ορκωτούς ελεγκτές της αξιολόγησης και παρακολούθησης της
υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων εξυπηρετεί δύο στόχους: Αφενός, επιταχύνει τη διαδικασία για τις
επενδύσεις το μέγεθος των οποίων δικαιολογεί το επιπλέον κόστος, αφετέρου μειώνει τον όγκο των
υποθέσεων που καλείται τελικώς το κράτος να ελέγξει με τα δικά του μέσα, εξυπηρετώντας συνεπώς και τις
μικρότερες επενδύσεις, ή, αν θέλετε, αυτές που έτσι κι αλλιώς επιθυμούν τον έλεγχό του. Και φυσικά,
Πολιτικό Γραφείο: Ελευθερίου Βενιζέλου 113, 581 00 Γιαννιτσά – τηλ./fax: 23820 83841 www.lakisvasileiadis.gr
Κοινοβουλευτικό Γραφείο: Μητροπόλεως 1, 105 57 Αθήνα – τηλ.: 210 324 2786, fax: 210 370 9420 [email protected]

Βασίλειος Βασιλειάδης
Βουλευτής Πέλλας, Νέα Δημοκρατία
διατηρώντας το κράτος τον ελεγκτικό του ρόλο τόσο επί των επενδύσεων όσο και επί των ελεγκτών
εξασφαλίζει, μέσω αποτροπής, τη νομιμότητα.
Αναφορικά με τις σχέσεις Επιχειρήσεων-Εργαζομένων
Θεσμοθετείται το Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών,
το οποίο φέρνει μεγαλύτερη διαφάνεια και εν τέλη περισσότερη δημοκρατία στον, εξαιρετικά σημαντικό για
την οικονομία, συνδικαλισμό.
Η εποχή της «πάλης» των εργαζόμενων με τα «αφεντικά» έχει παρέλθει, αγαπητές και αγαπητοί
συνάδελφοι. Οι άνθρωποι της γενιάς μας το γνωρίζουν καλά, αν δεν πάει καλά η επιχείρηση δεν «πάει
καλά» και ο εργαζόμενος. Και φυσικά, αν οι εργαζόμενοι δεν είναι ευχαριστημένοι αυτό έχει αντίκτυπο και
στην πορεία της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις είναι οι άνθρωποι που τις απαρτίζουν, δεν είναι απρόσωπες
οντότητες. Άρα θέλουμε περισσότερη συμμετοχή στις Οργανώσεις και αυτό εξασφαλίζεται και με την
προαιρετική ηλεκτρονική ψηφοφορία για την προκήρυξη απεργιών. Η απεργία είναι δικαίωμα όλων, όχι
εργαλείο εκμετάλλευσης και εκβιασμού από τους λίγους.
Αναφορικά με τις σχέσεις Εργαζομένων-Κράτους
Χαίρομαι επειδή το σχέδιο νόμου αυτό είναι στην κατεύθυνση που είχε θέση προεκλογικά η Νέα
Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης για περισσότερες, καλές και σταθερές θέσεις εργασίας.
Με τις διατάξεις που αποτρέπουν την αδήλωτη εργασία, το κράτος αποκτά το ρόλο που οφείλει να
έχει, αυτόν του προστάτη των εργαζομένων και του εισοδήματός τους και όχι του ελεήμονος.
Με το παρόν σχέδιο νόμου περιφρουρούνται τα δικαιώματα των εργαζομένων και ταυτόχρονα
εξασφαλίζεται η πιο ενεργής συμμετοχή τους στην επιτυχία της επιχείρησης.
Ολοκληρώνοντας κύριε Πρόεδρε, το σχέδιο νόμου «Επενδύω στην Ελλάδα» επιχειρεί παρεμβάσεις σε
όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας, έχοντας ως σκοπό την τόνωση της οικονομικής
δραστηριότητας εν συνόλω, ΥΠΕΡ των επιχειρήσεων, ΥΠΕΡ των εργαζομένων, ΥΠΕΡ του δημοσίου
συμφέροντος, και όχι εις βάρος του ενός ή του άλλου.
Συνεπώς, εκφράζω προς την Εθνική Αντιπροσωπεία τη στήριξή μου σε αυτό.
Σας ευχαριστώ.”
Πολιτικό Γραφείο: Ελευθερίου Βενιζέλου 113, 581 00 Γιαννιτσά – τηλ./fax: 23820 83841 www.lakisvasileiadis.gr
Κοινοβουλευτικό Γραφείο: Μητροπόλεως 1, 105 57 Αθήνα – τηλ.: 210 324 2786, fax: 210 370 9420 [email protected]