Στα πλαίσια του προγράμματος «ΠΑΡΑΓΩ» του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σας καλούμε την Τρίτη 22 Οκτωβρίου:

Για την παρουσίαση του φακέλου για το ¨ ΚΕΡΑΣΙ ΕΔΕΣΣΗΣ- ΒΟΔΕΝΩΝ¨ ως προϊόν Προστατευμένης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) στις 15:30 στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας.

Για την παρουσίαση του φακέλου ¨ Βερίκοκου Μανδάλου ¨ ως προϊόν ΠΓΕ (Προστατευόμενης Γεωγραφική Ένδειξης) ¨ στις 17:00 στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκύδρας.

Για την παρουσίαση του φακέλου ¨ Κερασιού Αριδαίας¨ ως προϊόν ΠΟΠ (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης) στις 18:30 στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριδαίας.