Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας πρόκειται να συνεδριάσει στο Δημαρχείο, τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 κι ώρα 14:00΄, με το εξής θέμα στην ημερήσια διάταξη:

Έγκριση ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου στην Τράπεζα Ελλάδας.