Το Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας
Αναγνωρίζει την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν οι εργαζόμενοι κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ με την εργασία τους, τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες που καλύπτουν και το γεγονός πως είναι άκρως απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Έδεσσας.

Τους στηρίζει έμπρακτα σε αυτόν τον δίκαιο αγώνα τους για την υπεράσπιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων.
Συμφωνεί στην αυτόματη προέκταση-παράταση των συμβάσεων τους.

Το ψήφισμα αυτό εγκρίθηκε με την αριθμ. 232/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας στην 17η συνεδρίαση της 30ης Σεπτεμβρίου 2019.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φίλιππος Ν. Γκιούρος