Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας συγκαλείται σε ειδική και τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο, τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019 με την εξής αντίστοιχη θεματολογία:

Ειδική συνεδρίαση, ώρα 19:00΄:
1. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Σκύδρας.
2.Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) 2020 Δήμου Σκύδρας.

Τακτική συνεδρίαση, ώρα 20:00΄:
1. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2019.
2. Οικονομική ενίσχυση ενδεών.
3. Οικονομική ενίσχυση του συλλόγου «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».
4. Έγκριση του όρου 10.2 στο δανειστικό συμβόλαιο με το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)
5. Έγκριση υποβολής αιτήματος για σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ – ΠΚΜ για την υλοποίηση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕΒ/ΝΩΝ».
6. Έγκριση υποβολής αιτήματος στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ» με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ».
7. Μεταβολές σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιους Εκπαίδευσης Πέλλας.
8. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για κοπή δέντρου στην Τ.Κ. Καλής.
9. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για κοπή δέντρου στην Τ.Κ. Σεβαστειανών
10. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου