Σημαντικά έργα που αφορούν το Δήμο Αλμωπίας και Συλλόγους του, ενέκρινε η Διαχειριστική Επιτροπή στην Θεσσαλονίκη, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος της Αναπτυξιακής Πέλλας, μέλος της οποίας είναι και ο πρώην Δήμαρχος Αλμωπίας και επικεφαλής της παράταξης «Η Αλμωπία της Καρδιάς μας» Δημήτρης Μπίνος.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τα παρακάτω:

– Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας στο Άνω Γαρέφι. Πρόκειται για τμήμα συνολικού μήκους 1,55 χλμ. στην αγροτική περιοχή «Βρομότοπος», κτηνοτροφικό πάρκο ,μετά από πρόταση που υπέβαλλε ο Δήμος Αλμωπίας κατά την προηγούμενη Δημοτική Περίοδο (225.000 ευρώ).

– Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων με τη διαμόρφωση παιδικών χαρών στις τοπικές κοινότητες του Δήμου Αλμωπίας. Θα αναβαμιστούν 34 παιδικές χαρές, με την προμήθεια και τοποθέτηση παιχνιδιών που πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας, μετά από πρόταση που υπέβαλλε ο Δήμος Αλμωπίας κατά την προηγούμενη Δημοτική Περίοδο (454.923,76 ευρώ).

– Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών του κέντρου επισκεπτών Αετοχωρίου, μετά από πρόταση του Μορφωτικού, Πολιτιστικού και Καλλιτεχνικού Συλλόγου «Το Πίνοβο» (74.480,72 ευρώ).

Παράλληλα κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος της Αναπτυξιακής Πέλλας, εγκρίθηκε ο πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης αιτήσεων με επενδύσεις για ιδιωτικές πρωτοβουλίες ύψους 7.241.308,42 ευρώ, με εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη 3.812.876,99 ευρώ. Ένα μεγάλο μέρος του παραπάνω ποσού, αφορούν επενδύσεις στην ευρύτερη περιοχή της Αλμωπίας. Απομένει η τελική έγκριση από τη Διαχειριστική Αρχή για τα ιδιωτικά έργα.