Οι εργαζόμενοι διεκδικούν :

– Ουσιαστικές αυξήσεις για όλους.
– Υπογραφή ΣΣΕ στις θυγατρικές.
– Ενσωμάτωση των νέων συναδέλφων στα μισθολόγια πριν το 2015.
– Διασφάλιση από απολύσεις για οικονομοτεχνικούς λόγους.
– Τριετή ΣΣΕ.
– Επαναφορά των μισθολογικών κλιμακίων.
– Κατάργηση του άρθρου 13 του ΕΚΠ.
Οι δίκαιες διεκδικήσεις τους πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τη Διοίκηση του ΟΤΕ και να μην αφήνουν όλους αυτούς τους εργαζόμενους να ταλαιπωρούνται και να ζουν μέσα στην αβεβαιότητα

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ