ΤΑ ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΣΩΜΑΤΙΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Α.
ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ