Το χρέος του πολίτη που σέβεται τον εαυτό του, μεσούσης της ασχήμιας που τεκταίνεται στο Βόρειο Αιγαίο, δεν είναι η άκριτη ταύτιση με τις ενέργειες της κυβέρνησης, χάριν ενδεχόμενης ιδεολογικοπολιτικής συγγένειας, ούτε η επίκληση/αποδοχή μιας ψευδεπίγραφης νομιμότητας στη βάση της έννοιας της “πειθαρχημένης ελευθερίας” των κατοίκων της πολύπαθης περιοχής.

Ήτοι όσων πολιτών εναντιώνονται με σθένος στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και, για διακριτούς λόγους ζητούν την επιστροφή στην κανονικότητα της καθημερινότητάς τους. Συνεπώς, δε χωρούν ανούσιες αντιπαραθέσεις, ούτε ανόητες διαχωριστικές γραμμές ή κατηγοριοποιήσεις που υπερβαίνουν την αντικειμενική αλήθεια. Τουναντίον, επιβάλλεται ειλικρίνεια και σαφήνεια προθέσεων, σεβασμός, κατανόηση και απόλυτη συναίσθηση του δράματος που βιώνουν μαρτυρικά τόσα χρόνια…

*Πολιτικός Επιστήμων – Τ. Γεωπόνος – Παιδαγωγός