Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 15.00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του αριθμ. 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για το κατεπείγον του θέματος της συνεδρίασης (Εισηγητής: Ενωτική Δράση κ.λπ.).
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το έργο «Αντιπλημμυρική προστασία Εδεσσαίου ποταμού φάση Β΄» που πρόκειται να εκτελέσει η Π.Ε. Πέλλας (Εισηγητής: Ενωτική Δράση κ.λπ.).

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα εν όψει έναρξης εργασιών του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία Εδεσσαίου ποταμού φάση Β΄» .

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ