Αγαπητοί αιμοδότες,
Αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες των ημερών λόγω της κρίσης του Covid-19 (κορωνοϊού) στην προσέγγισή σας στο Νοσοκομείο, αλλά και τα πιθανά αρνητικά συναισθήματά σας από το πλήθος των πληροφοριών από τα Μ.Μ.Ε. Ωστόσο, δεν έχουν ελαττωθεί οι ανάγκες των ασθενών συνανθρώπων μας σε μεταγγίσεις αίματος. Είναι πολύ οδυνηρό για έναν ασθενή να βιώνει την κρίση και μάλιστα να εξαρτάται η υγεία του από τη χορήγηση αίματος (όπως ασθενείς με μεσογειακή αναιμία, χημειοθεραπείες, επείγουσες επεμβάσεις).

Η διοίκηση του Νοσοκομείου φρόντισε να μεταφέρει τη διαδικασία της αιμοδοσίας από το αρμόδιο Τμήμα, στο ΚΑΠΗ Έδεσσας. Ας φροντίσουμε, όσοι μπορούμε, να μην αφήσουμε αβοήθητους τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη μετάγγισης. Για να μην αισθάνονται μόνοι ή αδύναμοι στην κρίσιμη αυτή στιγμή.
Ας επισκεφθούμε το Τμήμα Αιμοδοσίας. Μπορεί η ζωή κάποιων συνανθρώπων μας να συσχετίζεται με αυτήν την επιλογή μας.
Ας δείξουμε την έμπρακτη αλληλεγγύη μας.
Κανείς μόνος.
Όλοι μαζί μπορούμε.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ