Ο Δήμος Έδεσσας προκειμένου να αντιμετωπίσει την ανάγκη για τον περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊού ανακοινώνει ότι:

Η εξυπηρέτηση κοινού θα επιτρέπεται από 8.00 π.μ. έως 12.00 μ.μ. και εφόσον έχει προηγηθεί τηλεφωνική ή ηλεκτρονική συνεννόηση στα παρακάτω τηλέφωνα και e-mails:

 

-Γραμματεία Δημάρχου: 2381350780 [email protected]

 

-Δημοτολόγια – Ληξιαρχείο:  2381350742  &  2381350741 [email protected]

 

-Λογιστήριο : 2381350767 [email protected]

 

-Ταμείο : 2381350775 [email protected]

 

-Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας: 2381350714  &  2381350719 [email protected][email protected]

 

-Πολεοδομία – Υπηρεσία Δόμησης :   6988204242 [email protected]

 

-Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας: 2381350019  &  2381350790 [email protected]  &  [email protected]

 

-Δ/νση καθαριότητας: 2381051256 [email protected]

 

-Πληροφορίες για την Λαϊκή Αγορά: 2381350795  &  2381350724 [email protected] & [email protected]

 

-Για αγροτικά θέματα και αδέσποτα: 2381350722 [email protected]