Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς την Πρόεδρο της εταιρείας ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε., κ. Σαΐτη Νάντια, για την άμεση ανταπόκριση στο κάλεσμα της παρούσας συγκυρίας-πανδημίας από τον κορωνοϊό.

Η πρωτοβουλία και το έμπρακτο ενδιαφέρον σας, που μετουσιώθηκαν σε δωρεά τριών συσκευών μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού BIPAP προς τη Νοσοκομειακή Μονάδα Έδεσσας, εξοπλισμού απαραίτητου για την αναπνευστική υποστήριξη των ασθενών, αποτελούν υπόδειγμα κοινωνικής συνεισφοράς και αποδεικνύουν ότι οι επιχειρήσεις αποτελούν μέρος της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιούνται και αλληλεπιδρούν μ΄αυτήν.
Μαζί με τις ευχαριστίες, δεχτείτε και τις ευχές μας για επιτυχίες στα επαγγελματικά σας σχέδια.