Με σημερινή Υπουργική Τροπολογία η οποία κατατέθηκε στο υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας προβλέπεται ότι η ασφάλιση των μετακλητών εργατών γης θα γίνει με τη διαδικασία του εργοσήμου.

Συγκεκριμένα, στο Άρθρο 6 της Τροπολογίας, το οποίο τιτλοφορείται «Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες» αναφέρεται ότι «Οι πολίτες τρίτων χωρών που απασχολούνται, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 42 της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’90), στην αγροτική οικονομία ασφαλίζονται στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων με εργόσημο, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.2639/1998 (Α΄205) και το άρθρο 20 του ν.3863/2010 (Α΄115).


Ο Βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας Λάκης Βασιλειάδης δήλωσε: «Με τη ρύθμιση αυτή επιλύεται το ζήτημα της ασφαλιστικής κάλυψης των πολιτών τρίτης χώρας. Οι διαδικασίες για τη μετάκληση εργατών γης έχουν αρχίσει εδώ και καιρό και είναι ξεκάθαρο ότι οι ανάγκες είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Οι προσπάθειές μας έπιασαν τόπο, τα συναρμόδια Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων έδειξαν γρήγορα αντανακλαστικά και το δίκαιο αίτημα των αγροτών εισακούστηκε.»

Δείτε την Τροπολογία 329/61 στο σύνδεσμο https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=5b724a62-aa8d-42af-b98e-abc100a72b40