ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΗ
ΣΚΥΔΡΑ – «Πλατ. Δημοκρατίας» στις 8 μ.μ.

( απέναντι από το Δημαρχείο )

ΘΕΜΑ:
ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ
ΔΙΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
μέλος της Τ.Ε. Πέλλας του ΚΚΕ

ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ

Τομεακή Επιτροπή Πέλλας του ΚΚΕ