ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    

      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ  ΣΧΕΤΙΚΑ    

               ΜΕ ΤΙΣ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ           

                                  

Σύμφωνα με:

  1. Tο έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με αρ.πρωτ.ΔΥΓ3(β) /Γ.Π.28854/10-4-2013 σύμφωνα με το οποίο ο πληθυσμός της τελευταίας απογραφής που λαμβάνεται υπόψη για τις νέες άδειες ίδρυσης φαρμακείων είναι ο Μόνιμος Πληθυσμός των απογραφικών στοιχείων, όπως αυτός δημοσιεύτηκε με το ΦΕΚ 3465/28-12-2012 τεύχος Β΄ και τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 630/20-3-2013.
  2. Τις διατάξεις των: Ν.5607/32, Ν.1963/91, Ν.3918/11 άρ.36 παρ.3, Ν.4254/14 παρ.ΣΤ.υπ.ΣΤ1, Ν.4272/14 άρ.30,  Ν.4281/14 άρ.217, το Ν.4509/17 άρ.64, Π.Δ.64/11-7-18 και Ν.4558/18 άρ.5 παρ. όπως ισχύει σήμερα.
  3. Το με αρ.πρωτ. 4168/15-10-2019 έγγραφο του Π.Φ.Σ. για «Υποχρεωτική δήλωση του υπεύθυνου φαρμακοποιού κατά την υποβολή αιτήσεως για χορήγηση της άδειας ίδρυσης φαρμακείου» και το με αρ.πρωτ. Δ3(β)/Γ.Π./9351/17-02-2020 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με το ίδιο θέμα.

 

Οι  κενές  θέσεις για ίδρυση φαρμακείων στην Π.Ε. Πέλλας  που προέκυψαν μέχρι 31   Μαΐου 2020, είναι οι παρακάτω:


   

  ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ(Έδρα Έδεσσα) 139.680      
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ(Έδρα Αριδαία) 27.556      
Τοπική Κοινότητα Αλώρου 417 1 σε αναμονή *
Τοπική Κοινότητα

Γαρεφείου

663 0 1  
Τοπική Κοινότητα

Δωροθέας

596 0 1  
Τοπική Κοινότητα

Λυκοστόμου

403 0 1  
Τοπική Κοινότητα Μεγαπλατάνου 542 0 1  
Τοπική Κοινότητα

Πιπεριών

558 0 1  
 

Τοπική Κοινότητα

Σαρακηνών

 

413

 

0

 

1

 
Τοπική Κοινότητα

Θεοδωρακείου

583 0 1  
Τοπική Κοινότητα

Θηριόπετρας

334 0 1  
Τοπική Κοινότητα Νερόμυλων 166 0 1  
Τοπική Κοινότητα

Νότιας

334 0 1  
Τοπική Κοινότητα Περίκλειας 423 0 1  
Τοπική Κοινότητα Φιλωτείας 543 1 σε αναμονή *
Τοπική Κοινότητα

Φούστανης

454 0 1  
Τοπική Κοινότητα Χρυσής 281 0 1  
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 28.814      
Τοπική Κοινότητα Γραμματικού 194 0 1  
Τοπική Κοινότητα Περαίας 381 0 1  
Τοπική Κοινότητα Βρυτών 451 0 1  
Τοπική Κοινότητα Καρυδιάς 860 0 1  
Καρυδιά 387      
Κερασιά 473      
Τοπική Κοινότητα Νησίου 382 0 1  
Τοπική Κοινότητα Σωτήρας 512 0 1  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 63.122      
Τοπική Κοινότητα Αχλαδοχωρίου 404 0 1  
Τοπική Κοινότητα Λάκκας 372 0 1  
Τοπική Κοινότητα Πλαγιαρίου 349 0 1  
Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου 232 0 1  
Τοπική Κοινότητα Αγροσυκέας 280 0 1  
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 20.188      
Τοπική Κοινότητα Ανύδρου 382 0 1  
Τοπική Κοινότητα Κρανέας 74 0 1  
Τοπική Κοινότητα Νέας Ζωής 151 0 1  

 

 

 

Οι κενές θέσεις που προκύπτουν σύμφωνα με το Ν.3918/11 άρ.36 παρ.4 και τροποποιήθηκε με το Ν.3984/11 αρ.70 παρ.2 « πλησίον Δημοσίων Νοσοκομείων και σε απόσταση 100 μέτρων εκατέρωθεν του μέσου της εξωτερικής κεντρικής πύλης του Νοσοκομείου και στις δύο οικοδομικές γραμμές της οδού επί της οποίας βρίσκεται η πύλη»,είναι οι παρακάτω:

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ                                      ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΕΣ                                   ΚΕΝΕΣ

 

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

 

                      2                 2

 

 

 *όπου αναφέρεται «αναμονή» σημαίνει ότι έχουν δοθεί οι θέσεις με τις δύο προηγούμενες ανακοινώσεις, και

ισχύει η δέσμευση για 6 μήνες από την επίδοση, ώστε να καταρτιστεί το φαρμακείο.

 

 

 

  • Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ιδιοχείρως( ή από εκπρόσωπο με εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) ή ηλεκτρονικά και θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από Υ.Δ. στην οποία θα αναφέρεται ο υπεύθυνος φαρμακοποιός για τη λειτουργία του φαρμακείου σε περίπτωση που χορηγηθεί η συγκεκριμένη άδεια.

 

  • Αν γίνουν περισσότερες από μία αιτήσεις, για κάθε αίτηση ξεχωριστά θα ορίζεται διαφορετικός υπεύθυνος, σύμφωνα και με τα παραπάνω έγγραφα του Π.Φ.Σ και του Υπουργείου.

 

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 1 έως 15 Ιουλίου  2020 κ΄ώρα 15:00 (Ν.4272/14/άρ.30)

 

  • Σχετικά με τη σειρά προτίμησης συνολικά μεταξύ φαρμακοποιών που επέδωσαν αίτηση για τη συγκεκριμένη θέση, η κρίση θα γίνει σύμφωνα με τον Ν.4509/17άρ.64.
  • Σε εφαρμογή του άρ.64 του Ν.4509/17, ο φαρμακοποιός οφείλει εντός μηνός από την υποβολή της     αίτησης να υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Αν δεν υποβληθούν η αίτηση ακυρώνεται.

Στη συνέχεια και αφού ολοκληρωθούν οι φάκελοι,  θα ακολουθήσει η κρίση σύμφωνα με τον Κώδικα

Διοικητικής Διαδικασίας.

  • Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ddygeiaspellas@pella.gr

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23813 51276, 23813 51280 και 23813 51231.

 

 

 

 

Μ.Ε.Α.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Διεύθυνσης

κ.α.α.

 

 

Σιφικάκη Αλεξάνδρα