Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ)
με το με αριθ. πρωτ. 303223 (1273)/18-6-2020 έγγραφο
ανακοινώνει δελτίο τύπου


αναφορικά με την έναρξη του προγράμματος ενεργητικής επιτήρησης της λύσσας και την έναρξη συλλογής δειγμάτων θανατωμένων αλεπούδων.
Η ανακοίνωση βρίσκεται στην ιστοσελίδα
της ΠΚΜ/Ενημέρωση/Δελτία τύπου/ 18-6-2020
(http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=35&pressid=20425)