ο Νέο Πολιτικό Γραφείο μου στον πεζόδρομο στην Έδεσσα είναι ήδη σε λειτουργία.

Σας περιμένουμε όλες και όλους, εγώ και οι συνεργάτες μου, να μιλάμε τακτικά για τα ζητήματα της Πέλλας.

Να εντοπίζουμε τα προβλήματα και, κυρίως, να βρίσκουμε λύσεις. Μαζί, όπως κάναμε από την αρχή.