ΑΝΑΦΟΡΑ
Για τον κ. Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής

Οι βουλευτές Δελής Γιάννης και Στολτίδης Λεωνίδας

Κατέθεσαν ΑΝΑΦΟΡΑ την επιστολή του προέδρου Δημοτικής Ενότητας Άρνισσας με την οποία ζητείται η διατήρηση και αναβάθμιση του τοπικού Γραφείου ΕΛΤΑ.

Αθήνα 10/7/2020
Οι καταθέτοντες βουλευτές