Το ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για σύναψη συνεργασιών με διακεκριμένους επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς που αποσκοπούν στην προαγωγή του εκπαιδευτικού, κοινωνικού και ερευνητικού έργου του, προχωρά σε μια πολύ σημαντική σύναψη συνεργασίας με το Σωματείο Αρτοποιών Θεσσαλονίκης-Ο Προφήτης Ηλίας.

Απώτερος στόχος μέσα από αυτή τη συνέργεια είναι η προώθηση και η βελτίωση της εκπαιδευτικής κατάρτισης του τομέα Γαστρονομίας και συγκεκριμένα της ειδικότητας Τεχνικός Αρτοποιίας Ζαχαροπλαστικής (Bakery-Pastry Chef) του ΙΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ όπου θα προσφέρονται από κοινού ημερίδες, διαλέξεις και σεμινάρια που θα απευθύνονται σε σπουδαστές και αποφοίτους του ΙΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ.

Επίσης με το σύμφωνο διασφαλίζεται η συνδιοργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων στον τομέα Γαστρονομίας που θα απευθύνονται στους αποφοίτους και επαγγελματίες του κλάδου.

Επιπρόσθετα από το Σωματείο Αρτοποιών Θεσσαλονίκης – Ο Προφήτης Ηλίας θα υπάρχει μία συνεχής υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης των αποφοίτων της Τεχνικός Αρτοποιίας Ζαχαροπλαστικής (Bakery-Pastry Chef) σε αντίστοιχες δομές των μελών του Σωματείου.