Σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται το έργο τηλεδιαχείρισης του δικτύου ύδρευσης της Έδεσσας, ενός έργου που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας, με προϋπολογισμό 712.560€ (574.645,11 € πλέον ΦΠΑ).

sdr

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο που θα δίνει τη δυνατότητα στη ΔΕΥΑ Έδεσσας να ελέγχει ανά πάσα στιγμή την κατάσταση σε όλες τις δεξαμενές και τα υδραγωγεία με τα οποία υδροδοτείται η πόλη, ενώ έχουν εγκατασταθεί αισθητήρες κατά μήκος του δικτύου για τους ελέγχους διαρροών.

Ο εξοπλισμός που θα δίνει στοιχεία για την παροχή, την πίεση, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τη στάθμη σε δεξαμενές και υδραγωγεία, όπως επίσης και οι αισθητήρες σε συγκεκριμένα σημεία του δικτύου, έχουν ήδη εγκατασταθεί. Μένει ο προγραμματισμός και η παραμετροποίηση του συστήματος, προκειμένου να ξεκινήσει την πλήρη λειτουργία του και να εισάγει τη διαχείριση των δικτύων ύδρευσης της Έδεσσας στη νέα εποχή.
dav

Ουσιαστικά με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών θα επιτυγχάνεται ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων, εξοικονόμηση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων στον εντοπισμό, τη διαχείριση και την αντιμετώπιση των βλαβών, αλλά και εξοικονόμηση ενέργειας.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Έδεσσας, κ. Γιάννης Χατζόγλου, δήλωσε ότι «Η ΔΕΥΑ Έδεσσας εκσυγχρονίζει τον έλεγχο των δικτύων της με στόχους τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες – καταναλωτές και την εξοικονόμηση πόρων. Πιστεύω ότι είναι ένα σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της επιχείρησης και σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες παρεμβάσεις που πραγματοποιούμε θα συμβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών».