Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

με το με αριθ.502027(2068)/2020 Δελτίο Τύπου ανακοινώνεται ότι,

στην ιστοσελίδα της ΠΚΜ αναρτήθηκε

Δελτίο τύπου με οπτικοακουστικό και ενημερωτικό υλικό

αναφορικά με την Αφρικανική Πανώλη των χοίρων,

 

ακολουθώντας την διαδρομή

www.pkm.gov.gr, Ενημέρωση, Δελτία τύπου, 16/9/2020

 

(http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=35&pressid=20804)