νεουσ      Ανακοινώνεται η ανάρτηση από τις 15/4/13 του Πίνακα Κατάταξης της Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2013 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού οκτάμηνης απασχόλησης στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.     

                

Ο Πίνακας έχει αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της υπηρεσίας ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες τηλεφωνικά στα τηλέφωνα: 2381-3-51335, 386.