Αντιπεριφερειάρχης Θ. Θεοδωρίδης: Το νερό είναι το πολυτιμότερο κεφάλαιο που διαθέτουμε

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης στην Ημερίδα Διαχείρισης Υδατικών ΠόρωνΜε επιτυχία πραγματοποιήθηκαν σήμερα (24/4) οι εργασίες της Ημερίδας για την διαβούλευση επί του Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας που αναφέρεται στην λεκάνη Απορροής του Ποταμού Αλιάκμονα και την Υπολεκάνη της Περιφερειακής Τάφρου 66. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και χαιρέτισε ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης, καθώς επίσης και ο πρώην βουλευτής Πέλλας και νυν Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας κ. Ηλίας Θεοδωρίδης.

 

Η εκπόνηση των Σχεδίων Διαχείρισης για τις 14 υδρολογικές λεκάνες της χώρας μας πραγματοποιείται σε εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 2000/60 για την προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων. Η Οδηγία δίνει έμφαση στην διαχείριση σε επίπεδο λεκανών απορροής, στην αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης των υδάτων με συγκεκριμένους δείκτες, στη διασυνοριακή συνεργασία και στην ενημέρωση και διαβούλευση με την κοινωνία. Στόχος της Οδηγίας είναι η δημιουργία μίας αρμονικής σχέσης μεταξύ των υδατικών πόρων, της ζήτησης και κατανάλωσης του νερού από την ανθρώπινη κοινωνία και του περιβάλλοντος. Στα σχέδια περιλαμβάνονται μέτρα τα οποία υλοποιούνται ενώ τα αποτελέσματά τους, μαζί με το συνεπαγόμενο κόστος, ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να λαμβάνονται έγκαιρα οι αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες. Τα Σχέδια Διαχείρισης αποτελούν ένα εργαλείο για την συνεχή παρακολούθηση της ποιότητας και της ποσότητας των υδατικών αποθεμάτων σε σχέση με τις ανάγκες και την ανάπτυξη.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης αναφέρθηκε στη σημασία των πλούσιων υδατικών αποθεμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και στις δράσεις που υλοποιεί η Περιφέρεια για την προστασία τους σε σχέση με την κοινωνική-οικονομική ανάπτυξη αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος. «Χρειαζόμαστε καθαρό νερό, πρώτα από όλα για λόγους υγείας και στη συνέχεια για ανάπτυξη», ήταν μία χαρακτηριστική φράση του. Επίσης, ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα μεγάλα και μικρά έργα διαχείρισης των υδατικών πόρων που περιλαμβάνονται στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας (Φράγμα Αλμωπαίου, 2 τεχνητές λίμνες και έργα ορεινής υδρονομίας στην Αλμωπία ενταγμένα στην Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG, το έργο αντιπλημμυρικής θωράκισης της Αλμωπίας προϋπολογισμού 12 εκατομ. ευρώ που υλοποιείται καθώς επίσης και τα υπόλοιπα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης της Πέλλας, κ.ά.). Ακόμη, αναφέρθηκε στα γεωθερμικά πεδία της Πέλλας και τις δυνατότητες αξιοποίησής τους καθώς και στη Λίμνη Βεγορίτιδα για την οποία έχουν υποβληθεί προτάσεις ολοκληρωμένης αξιοποίησής της. Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης έκλεισε την εισήγησή του αναφερόμενος στην ανάγκη υλοποίησης μέτρων καθαρισμού και διευθέτησης των ποταμών που καταλήγουν στον Θερμαϊκό κόλπο αντί για την υλοποίηση δαπανηρών δράσεων για τον καθαρισμό του.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας κ. Ηλίας Θεοδωρίδης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εναρμόνιση που επιτυγχάνεται μέσω του Σχεδίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Νερά και τόνισε την αξία του σχεδιασμού ως βασική διαδικασία για την βιώσιμη ανάπτυξη. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «το νερό αποτελεί κορυφαίο κοινωνικό, πολιτιστικό και πλουτοπαραγωγικό πόρο» που την μεγάλη του αξία την συνειδητοποιούν οι άνθρωποι όταν η γη ξεραίνεται. «Είναι μία ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και να αξιοποιήσουμε το τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό της Ελλάδας στο πλαίσιο του σχεδιασμού», τόνισε σε άλλο σημείο της ομιλίας του.

 

Ακολούθησαν ομιλίες από τα στελέχη του ΥΠΕΚΑ που έχει την ευθύνη παρακολούθησης των Διαχειριστικών Σχεδίων και επιστημόνων που συμμετείχαν στην εκπόνηση του Διαχειριστικού Σχεδίου του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας.