ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΟΤΙΚΟΟ ρυθμός της μεταρρύθμισης του τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών είναι πολύ αργός και οι καθυστερήσεις αυτές δημιουργούν αβεβαιότητα, ενώ πλήττουν τη βιωσιμότητα της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, υποστήριξε το ΕΚ με ψήφισμά του την Πέμπτη. Οι ευρωβουλευτές κατηγόρησαν ευθέως τα κράτη μέλη της ΕΕ και σε κάποιο βαθμό και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις μεγάλες καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει.

 

 

Το ψήφισμα, που εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία, παραθέτει νόμους οι οποίοι παραμένουν μπλοκαρισμένοι λόγω έλλειψης συμφωνίας στο Συμβούλιο, όπως το νομοσχέδιο για την εγγύηση των καταθέσεων έως το ποσό των 100.000 ευρώ, το οποίο έχει παγώσει από τις αρχές του 2012. Το ΕΚ καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τις νομοθετικές προτάσεις για την έκδοση οδηγίας σχετικά με την ασφάλεια δικαίου της νομοθεσίας για τις κινητές αξίες, κάτι το οποίο αναμένεται εδώ και ήδη δύο χρόνια.

 

Οι καθυστερήσεις εκ μέρους του Συμβουλίου

 

Πέρα από την απαρίθμηση των περιπτώσεων όπου το Συμβούλιο καθυστερεί να αναλάβει δράση, το ΕΚ αμφιβάλλει και για την πραγματική διάθεση και θέληση των κρατών μελών να προωθήσουν τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις και επικρίνει την επιμονή τους να αναζητούν σε όλα τα θέματα την επίτευξη συμφωνίας με συναίνεση, ενώ η μέθοδος της ειδικής πλειοψηφίας θα αρκούσε.

 

Σε ότι αφορά την τραπεζική ένωση, για παράδειγμα, το ψήφισμα αναφέρει ότι οι χώρες της ΕΕ δεν έχουν προφανώς την αποφασιστικότητα να προχωρήσουν στις συμφωνίες που απαιτούνται προκειμένου να υλοποιηθούν οι δημόσιες δεσμεύσεις τους για την ολοκλήρωση και την πλήρη εφαρμογή της.

 

Το ίδιο ισχύει και για την αναθεώρηση των κανόνων σχετικά με τις ασφαλέστερες πλατφόρμες συναλλαγών (οδηγία για την αναθεώρηση των αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων), η οποία παραμένει σε εκκρεμότητα στο Συμβούλιο, παρότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ είχαν θέσει ως προθεσμία για την ολοκλήρωση της τα τέλη του 2012.

 

 

 

 

 

“Ξεσκόνισμα” των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

Το ψήφισμα καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τις νομοθετικές προτάσεις που έχει υποσχεθεί και να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα και την αναλογικότητα των νομοθεσιών που ψηφίστηκαν από την έναρξη της οικονομικής κρίσης. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να εξετάσει, επίσης, τις επιπτώσεις της μη ολοκλήρωσης της τραπεζικής ένωσης, και την επίδραση που αυτό θα έχει στο δημόσιο χρέος.