Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών

 

Από τα Κ.Ε.Π. Δήμου Έδεσσας ανακοινώνεται ότι οι πολίτες μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών μέσω της διαδικτυακής πύλης «ΕΡΜΗΣ» – “www.ermis.gov.gr”.

Για την αναζήτηση περισσοτέρων πληροφοριών μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2381350000.

κεπ

Απογραφή έμμεσα ασφαλισμένων ΟΠΑΔ

 

Από τα Κ.Ε.Π. Δήμου Έδεσσας ανακοινώνεται ότι από 1/6/2013 έως 31/10/2013 θα πραγματοποιηθεί η θεώρηση βιβλιαρίων και επικαιροποίηση στοιχείων των ασφαλισμένων συνταξιούχων του Ο.Π.Α.Δ. και των έμμεσα ασφαλισμένων μελών τους.

Για την διεκπεραίωση της διαδικασίας οι ασφαλιζόμενοι οφείλουν να προσέρχονται αυτοπροσώπως στα Κ.Ε.Π. και να επιδεικνύουν:

1)     Βιβλιάριο ασθενείας

2)     Αστυνομική ταυτότητα

3)     Βιβλιάριο τραπέζης με αναγραφή του IBAN

4)     Εκκαθαριστικό σημείωμα συντάξεως του Γ.Λ.Κ.