βεβαιώσειςΑπό το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι κατά το μήνα Ιούνιο του 2013, η υπηρεσία διενήργησε ελέγχους και ανέπτυξε δράσεις στους τομείς ευθύνης της ως εξής:

1.      Εκδόθηκαν 20 άδειες παραγωγών υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου.

2.     Χορηγήθηκαν 5 βεβαιώσεις που αφορούν στο Υπαίθριο Εμπόριο.

3.     Θεωρήθηκαν και ελέγχθηκε η ορθή συμπλήρωση 13 βιβλίων διακίνησης καυσίμων.

4.     Θεωρήσεις βιβλίων ιχνηλασιμότητας (οπωρ/κών – κρεάτων): 15

5.     Διενεργήθηκαν έλεγχοι σε :

Εστιατόρια – ταβέρνες : 1

Αρτοποιεία:2

Ιχθυοπωλεία: 10

Κρεοπωλεία: 12

Οπωροπωλεία: 38

Πρατήρια υγρών καυσίμων: 3

Επιχειρήσεις τροφίμων (καταστήματα λιανικής και διανομείς): 10

Επιχειρήσεις βιομηχανικών προϊόντων: 1

Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης: 1

6.       Κατά την εκτέλεση του προγράμματος περιοδικού ελέγχου Μέτρων και Σταθμών σε 469 επιχειρήσεις (καταστήματα, πωλητές λαϊκών αγορών κ.λπ.) ελέγχθηκε η ακρίβεια 738 ζυγών, πλαστίγγων κ.λπ. και σε 39 επιχειρήσεις (πρατήρια υγρών καυσίμων, βυτιοφόρα κ.λπ.) ελέγχθηκε η ακρίβεια 318 αντλιών, μετρητών κ.λπ.

Σε 5 αιτήματα πρατηριούχων έγινε αρχικός έλεγχος 21 αντλιών υγρών καυσίμων.

7.       Ελήφθησαν 11 δείγματα για εξέταση από το ΓΧΚ και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (7 τροφίμων  και 4 υγρών καυσίμων).

8.       Εξετάστηκαν για ελλιπές περιεχόμενο – προσυσκευασμένα προϊόντα.

9.       Αποτελέσματα δειγματοληψιών τρέχουσας και προηγούμενων περιόδων:

–          Δείγματα τροφίμων: 2 ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ

–          Δείγματα βιομηχανικών ειδών: 8 ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ

10. Διερευνήθηκαν 6 καταγγελίες – παράπονα.

11.  Διαπιστώθηκαν 4  παραβάσεις αγορανομικού περιεχομένου.

12. Διαβιβάστηκαν  στον αρμόδιο εισαγγελέα 9  μηνυτήριες αναφορές.

Διαβιβάστηκε  1 υπόθεση  παράβασης στον αρμόδιο εισαγγελέα.

13. Πραγματοποιήθηκαν επιδόσεις εγγράφων σε επιχειρήσεις: 23

 

14. Επιβλήθηκαν:

§        Σε 1 επιχείρηση άμεσα πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.000€ (2 Χ 500€ ) για αγορανομικές παραβάσεις σύμφωνα με το Ν. 3668/08.

Σύνολο επιβληθέντων προστίμων: 1.000 €.

 

15. Άλλα άξια αναφοράς:

–  Οι δειγματοληψίες και χημικές αναλύσεις τροφίμων για το έτος 2013 πραγματοποιούνται βάση πρωτοκόλλου συνεργασίας της Υπηρεσίας μας με την Β΄ Χημική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης του ΓΧΚ.

– Οι δειγματοληψίες και χημικές αναλύσεις χημικών και βιομηχανικών προϊόντων για ο έτος 2013 πραγματοποιούνται βάσει πρωτοκόλλου συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, του Γενικού Χημείου του Κράτους και των Τμημάτων Εμπορίου των Περιφερειών.