φυτοφαρμακα  Καλούνται  :     1. Τα Καταστήματα Λιανικής Πώλησης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

 

2. Τα  Καταστήματα Χονδρικής Πώλησης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

                              3. Οι  Επιχειρήσεις Αποθήκευσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, που δραστηριοποιούνται  στην  περιοχή ευθύνης της  Περιφερειακής  Ενότητας  Πέλλας, με βάση το έγγραφο  με Α.Π.: 5759/08-07-2013 του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Π.Ε. Ελέγχου Θεσ/νίκης και το Ν. 4036/2012 ( παρ. 6 άρθρο 9), να μας γνωστοποιήσουν έως την 31-8-2013, τα σκευάσματα που διαθέτουν και έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

                                1. Η αναγραφόμενη , στην συσκευασία ή ετικέτα , ημερομηνία λήξης  έχει παρέλθει.

                                2. Η άδεια διάθεσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στην αγορά έχει ανακληθεί.

                                3. Η δραστική ουσία του προϊόντος είναι μη εγκεκριμένη.

Η καταγραφή θα πρέπει να παραλαμβάνει τις εξής παραμέτρους: Όνομα και τύπος φυτ/κού προϊόντος, αριθμός τεμαχίων, ποσότητα.

 

 

 

 

                                                                                Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

 

 

 

                                                                              ΤΡΥΦΩΝ  ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ