δημοτικο καταστημα αριδαιας Σας  προσκαλούμε να έλθετε  στην τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  Αλμωπίας (άρθρο 67 του Ν.3852/2010), που θα γίνει στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Αριδαίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού  Συμβουλίου, τη Δευτέρα,     2   του μηνός  Σεπτεμβρίου,  έτους  2013  και ώρα     8:00 μ.μ. (20:00),  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

                              ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο:

 

Ανάδειξη προμηθευτών με τη  διαδικασία διαπραγμάτευσης- απευθείας ανάθεσης  μετά  τη  διενέργεια άγονου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού,  για την προμήθεια τροφίμων  για τις ανάγκες του Δήμου  Αλμωπίας, του ΚΕΚΠΑ, και της Λουτρά Λουτρακίου Δήμου  Αλμωπίας Α.Ε.

 

2ο:

΄Εγκριση εκμίσθωσης δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων Θεοδωρακίου.

3ο:

 

 

΄Εγκριση εκμίσθωσης δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων Νερομύλων.

4ο:

Μερική αναμόρφωση  του προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2013.

5ο:

΄Εγκριση υποβολής ετήσιου σχεδίου δράσης  ΔΗ.Κ.Ε.Α.

6ο:

Αιτήσεις για διαγραφή  βεβαιωμένων οφειλών προς το Δήμο  Αλμωπίας.

7ο:

 

Ψήφιση  Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Αλμωπίας,  έτους 2014.