δημος ΑλμΣας προσκαλούμε να έλθετε στη συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου  Αλμωπίας,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας  και  στην αίθουσα  συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου την  29η   του  μηνός Αυγούστου  έτους  2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα   20:00   (8:00  μ.μ.),  για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα γίνει  την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα την ίδια ώρα:

 

1)    Γνωμοδότηση για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αλμωπίας, έτους 2014.

2)    Γνωμοδότηση για  τον προϋπολογισμού του Δήμου  Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2014.

3)    Επαναλειτουργία ή μη της εμποροπανήγυρης Αριδαίας.    

.

 

                     

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                               ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

 

 

                              ΠΑΣΟΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

                           ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΑΛΜΩΠΙΑΣ