υδρευσηςΕντάχθηκε για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ το έργο «Αντικατάσταση και βελτίωση δικτύων ύδρευσης Έδεσσας και τοπικών διαμερισμάτων: (α) Οικισμός Κλεισοχωρίου Δ.Κ. Έδεσσας και (β) Οικισμός Αγίου Δημητρίου Τ.Κ. Άρνισσας». Το έργο έχει προϋπολογισμό 572.350 € και αφορά αντικατάσταση των παλαιών δικτύων ύδρευσης προκειμένου να αποκατασταθούν τα μεγάλα προβλήματα ύδρευσης των δύο οικισμών.

Συγκεκριμένα στον οικισμό Κλεισοχωρίου, τα υδρευτικά προβλήματα εντοπίζονται στη θέση της δεξαμενής και στο υπάρχον εσωτερικό δίκτυο το οποίο είναι κατασκευασμένο από πλαστικούς σωλήνες και σωλήνες αμιάντου. Το δίκτυο μέχρι σήμερα επεκτάθηκε τυχαία χωρίς να υπάρχει κάποια μελέτη με κριτήριο την επιτακτική ανάγκη ικανοποίησης της ζήτησης λόγω αύξησης πληθυσμού την τελευταία δεκαετία (5,11%). Σήμερα στο δίκτυο καταγράφονται σημαντικές απώλειες πίεσης χωρίς να είναι δυνατό να ικανοποιηθεί η ζήτηση. Το πρόβλημα εντείνεται καθώς λόγω παλαιότητας καταγράφονται διαρροές & συχνότατες θραύσεις με αποτέλεσμα η παροχέτευση νερού να διακόπτεται συχνά και για μεγάλα χρονικά

διαστήματα.

Τοποθετούνται 5.565 μέτρα σωλήνων διαφόρων διατομών από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς και πρόσθετη επίστρωση από θερμοπλαστικό υλικό.

Ο οικισμός της Κεδρώνας (Αγίου Δημητρίου), ξανακατοικείται από το 1980. Το υπάρχον δίκτυο κατασκευάστηκε τότε από πλαστικούς σωλήνες.

Από αστοχίες στο δίκτυο και στους αγωγούς μεταφοράς εμφανίζει προβλήματα θολότητας και αυξημένων αιωρούμενων σωματιδίων και θρεπτικών συστατικών, τα οποία λόγω των μικρών ταχυτήτων έχουν επικαθήσει στους σωλήνες απομειώνοντας σημαντικά τις διατομές τους. Σήμερα το δίκτυο παρουσιάζει προβλήματα υγειονολογικής μορφής.

Για το λόγο αυτό αντικαθίσταται το δίκτυο ύδρευσης και τοποθετούνται συνολικά 1461 μέτρα σωλήνων από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς και πρόσθετη επίστρωση από θερμοπλαστικό υλικό.

Η Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Έδεσσας κ. Κατερίνα Ζδρου ανέφερε ότι:

«Με το προτεινόμενο έργο, ανακατασκευάζονται τα δίκτυα ύδρευσης με τα νέα πληθυσμιακά δεδομένα και αναβαθμίζεται η ποιότητα και η ποσότητα του νερού. Εξασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση των διαρροών που οφείλονται σε κακή συνδεσμολογία και ο μηδενισμός προβλημάτων θραύσεων των σωληνογραμμών. Για τον οικισμό του Κλεισοχωρίου, λαμβάνονται υπόψη οι περιοχές επέκτασης του σχεδίου, ενώ για τον οικισμό του Αγίου Δημητρίου μελετώνται παρεμβάσεις στο εξωτερικό υδραγωγείο για την αποτροπή του κινδύνου μόλυνσης του νερού στο μέλλον. Έτσι λοιπόν επιλύονται χρόνια προβλήματα των δύο οικισμών με στόχο τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών.

Οι αντικαταστάσεις των δικτύων ύδρευσης Κλεισοχωρίου και Κεδρώνας αποτελούν μέρος του συνολικού σχεδιασμού της ΔΕΥΑ για την τρέχουσα περίοδο, που υλοποιούνται με προγράμματα ΕΣΠΑ».