σκυδρας1Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Σκύδρας πρόκειται να συνεδριάσει , την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2013 κι ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου , με την εξής θεματολογία στην ημερήσια διάταξη :

1)       Γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και το Τεχνικό Πρόγραμμα 2014 του Δήμου Σκύδρας.

2)       Γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για το προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2014 του Δήμου Σκύδρας.