Μετά την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ξεκίνησε από την ανάδοχο εταιρία η κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου Μεσημερίου.

mesimerιΤο έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 800.000 € και αφορά την κατασκευή του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου του οικισμού και τη σύνδεσή του με την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της Έδεσσας.

Μέχρι και σήμερα το Μεσημέρι διαθέτει μικτό σύστημα διοχέτευσης των λυμάτων μαζί με το αρδευτικό νερό, γεγονός που δεν συνάδει με τις σύγχρονες υγειονομικές διατάξεις. Ο διαχωρισμός του δικτύου ακαθάρτων από το αρδευτικό νερό του Μεσημερίου τέθηκε ως προτεραιότητα από τη διοίκηση της ΔΕΥΑ Έδεσσας και για το λόγο αυτό εκπονήθηκαν οι κατάλληλες μελέτες και υποβλήθηκε ο φάκελος υποψηφιότητας του έργου στο ΕΣΠΑ, από όπου χρηματοδοτείται και η κατασκευή του.

Με την ολοκλήρωση του έργου αφενός θα διαχωριστούν το δίκτυο ακαθάρτων από το δίκτυο άρδευσης του Μεσημερίου και αφετέρου τα λύματα του οικισμού θα διοχετευτούν στο βιολογικό καθαρισμό, επιτυγχάνοντας διπλό περιβαλλοντικό όφελος.

Η Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Έδεσσας κ. Κατερίνα Ζδρου ανέφερε ότι:

«Με το έργο που κατασκευάζουμε εκτός από το προφανές περιβαλλοντικό όφελος πετυχαίνουμε άμεσα και βελτίωση στην ποιότητα ζωής των κατοίκων του Μεσημερίου, που θα μπορούν να χρησιμοποιούν χωρίς συστολή το αρδευτικό νερό για τις καλλιέργειές τους, ενώ παράλληλα δημιουργείται μία σύγχρονη υποδομή στο χωριό με το διαχωρισμό των δικτύων.

Η δημιουργία του αποχετευτικού δικτύου και η ένταξη των λυμάτων του Μεσημερίου στον βιολογικό καθαρισμό της Έδεσσας είναι ένα σημαντικό βήμα στο σχεδιασμό που έχουμε κάνει για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Ο σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνει την υποδοχή του συνόλου των λυμάτων της Έδεσσας και των γύρω οικισμών στο βιολογικό καθαρισμό και με τα έργα που υλοποιούμε και έχουμε δρομολογήσει βρισκόμαστε πολύ κοντά στην υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδιασμού, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην περιβαλλοντική προστασία της περιοχής».