καταΑπό το Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου 2013 αναρτήθηκε στα Γραφεία της ΔΑΟΚ Θεσσαλονίκης η κατάσταση τελικών δικαιούχων και απορριπτόμενων της Δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» του Μέτρου 2.1.4 του Π.Α.Α. 2007-2013. Η ίδια κατάσταση απεστάλη προς ανάρτηση και δημοσιοποίηση (επί 10ημέρου) στους Δήμους της περιοχής.

Επισημαίνονται τα παρακάτω:

  1. Σύμφωνα με την 3345/124548/07-12-2012 εγκύκλιο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προβεί και στη δικτυακή έκδοση των καταστάσεων των τελικών δικαιούχων και απορριπτόμενων στην ιστοσελίδα του www.opekepe.gr

  2. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη ΔΑΟΚ Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής Θεσσαλονίκης (Παπαναστασίου 63, Θεσσαλονίκη, 2ος όροφος, γραφείο 10, τηλ. 2310984196, κ. Μοσχόπουλος Γεώργιος και κ. Μητκούδη Πολυξένη)