τεΟ Δήμος Αλμωπίας καλεί όλους τους τοπικούς φορείς, τους βουλευτές της

Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, τον Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας, τους

Δημοτικούς Συμβούλους, τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Αριδαίας

καθώς και τους Προέδρους όλων των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου μας, σε

σύσκεψη, την Κυριακή 3 Νοεμβρίου και ώρα 19.30μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα

της Αριδαίας, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα το επικείμενο

κλείσιμο του Τάγματος Εθνοφυλακής Αριδαίας.

 

Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.