ΠΣχετικά με την χορήγηση των Δελτίων Μετακίνησης  ΑμεΑ για το έτος 2014 ενημερώνουμε όλους τους δικαιούχους σύμφωνα με τη Δ29/Φ.11/Γ.Π. οικ. 7837/302/11-03-2014 (ΦΕΚ 595/Β/2014) Κοινή Υπουργική Απόφαση ότι τα δελτία θα χορηγούνται στους δικαιούχους που διαμένουν μόνιμα στην Π.Ε. Πέλλας και ανήκουν σ’ αυτήν , τόσο από την υπηρεσία μας όσο και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) μέχρι  31-12-2014.

Για την  ανανέωση αλλά και την έκδοση των νέων δελτίων και των κουπονιών,  ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 15η Απριλιου  2014 και λήξης η 31η Δεκεμβρίου 2014.

 

Ως ημερομηνία λήξης ισχύος των δελτίων του έτους 2013 , ορίζεται η 31η Μαΐου  2014. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην υπηρεσία μας: Δ/νη Δημοσίας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας  Περιφερειακής  Ενότητας  Πέλλας στο τηλέφωνο:  23813 51283 και στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.