dimosioi_ypalliloi_aftodioikisi.gr_1-620x320

Τρεις διατάξεις που αφορούν τους δημοτικούς υπαλλήλους περιέχονται στο Ν.4261/2014 (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 107/5-5-2014), «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Προληπτική Εποπτεία Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/36/Ε.Ε.), κατάργηση του Ν.3601/2007 και άλλες διατάξεις». Σύμφωνα με ενημερωτικό της ΠΟΕ-ΟΤΑ στα μέλη της οι διατάξεις αφορούν τις υπερωρίες, επίδομα ασθένειας και αποσπάσεις

ΑΡΘΡΟ 176 – Παρ.1:

Τροποποιήσεις του Ν. 4024/2011

«1. Η παρ.1 του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (Α΄ 226) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η καθιέρωση με αμοιβή εργασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών. Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού εγκρίνεται με απόφαση του καθ΄ ύλην αρμόδιου Υπουργού  στην οποία αναφέρονται σαφή και συγκεκριμένα στοιχεία που δικαιολογούν την ανωτέρω εργασία πέρα από το κανονικό ωράριο. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους μέσα στα όρια των πιστώσεων του Προϋπολογισμού  τους, μη επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120)  ανά υπάλληλο κατά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους και άλλες εκατόν είκοσι (120) κατά το δεύτερο. Με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης οργάνου είναι δυνατή η αύξηση των κατά εξάμηνο ωρών υπερωριακής απογευματινής εργασίας μέχρι τις εκατόν πενήντα (150)  ώρες κατ΄ άτομο με ισόποση μείωση των ορίου του άλλου εξαμήνου. Ειδικά για τα πληρώματα ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις τριάντα τρεις (33) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως.

Με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις επιτρέπεται η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας είτε καθ΄ υπέρβαση αυτής, σε υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει νόμου, όλες τις  ημέρες του μήνα ή σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση. Ειδικά, στην καθ΄ υπέρβαση εργασία οι ώρες νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών δεν μπορεί να υπερβούν τις ενενήντα έξι (96) ώρες κατά περίπτωση κατά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους και άλλες ενενήντα έξι (96) κατά το δεύτερο. Με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για την έγκριση της καθ΄ υπέρβαση εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες οργάνου, είναι δυνατή η αύξηση των κατά εξάμηνο ωρών υπερωριακής απογευματινής εργασίας μέχρι τις εκατόν είκοσι (120) ώρες κατ΄ άτομο με ισόποση μείωση των ορίου του άλλου εξαμήνου.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδεται μετά από πλήρως αιτιολογημένη πρόταση του αρμόδιου για την έγκριση της απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης και της απασχόλησης κατά τις νυχτερινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες οργάνου είναι δυνατή η μεταβολή των ανωτέρω εξαμηνιαίων ορίων χωρίς υπέρβαση του συνολικού ετήσιου ορίου υπερωριακής απασχόλησης για κάθε υπάλληλο. Δεν επιτρέπεται η καταβολή υπερωριακής αμοιβής στους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης.

Για τους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το αρμόδιο για διορισμό όργανο σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 176 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007, Α΄ 143), για τους Ο.Τ.Α. Β΄ Βαθμού η απόφαση εκδίδεται από τον Περιφερειάρχη. Αύξηση των συνολικών αρχικών πιστώσεων του προϋπολογισμού για υπερωριακή εργασία και εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες είναι δυνατή μόνο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του διατάκτη, με εξαίρεση τους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού.

Η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για το προσωπικό των Ν.Π.Ι.Δ. και των ΔΕΚΟ του κεφαλαίου Α΄ του Ν.3429/2005 (Α΄ 314), που υπάγονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του Ν.4024/2011 εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του κάθε φορέα και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Με τη διάταξη αυτή, αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 20 του Ν.4024/2011, με τις οποίες καθορίζεται το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο μηνιαίας υπερωριακής εργασίας και το εν λόγω μηνιαίο όριο των είκοσι (20) ωρών απογευματινής και δεκαέξι (16) νυχτερινών και Κυριακών ή εξαιρέσιμων ημερών, μετατρέπεται σε εξαμηνιαίο.

Έτσι, σύμφωνα με τη νέα νομοθετική ρύθμιση, οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατό είκοσι (120) ανά υπάλληλο κατά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους και άλλες εκατόν είκοσι (120) κατά το δεύτερο.

Με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης οργάνου είναι δυνατή η αύξηση των κατά εξάμηνο ωρών υπερωριακής απογευματινής εργασίας μέχρι τις εκατό πενήντα (150) κατ΄ υπάλληλο με ισόποση μείωση του ορίου του άλλου εξαμήνου.

Ανάλογα προβλέπονται και για την απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

Επιπλέον, καταργείται η απαγόρευση καταβολής υπερωριακής αμοιβής σε Προϊσταμένους Διεύθυνσης που προέβλεπε το όγδοο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 20 του Ν.4024/2011.

 

ΑΡΘΡΟ 178 – Παρ.3:

«3. Στο άρθρο 35 του α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως ακολούθως:

«3. Το προσωπικό του Κράτους, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο ασφαλίζεται στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για παροχές ασθένειας σε χρήμα, δικαιούται το προβλεπόμενο από το παρόν άρθρο επίδομα ασθενείας εφόσον προσκομίσει βεβαίωση του εκκαθαριστή των αποδοχών του στην οποία αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια της απουσίας του από την υπηρεσία λόγω αναρρωτικής άδειας έγινε περικοπή των αποδοχών του για τις ημέρες αυτές. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται επίδομα ασθένειας από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. εφαρμοζομένων των διατάξεων των άρθρων 35 έως 38.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και για τα επιδόματα μητρότητας που προβλέπονται στο άρθρο 39».

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία το προσωπικό του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού, το οποίο  είναι ασφαλισμένο ως προς τις παροχές ασθένειας σε χρήμα στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., σε περίπτωση απουσίας από την υπηρεσία λόγω αναρρωτικής άδειας ή κυοφορίας λαμβάνει τις αποδοχές από την υπηρεσία στην οποία εργάζεται για τις ημέρες απουσίας χωρίς να γίνεται καμία περικοπή.

Με τη διάταξη που ψηφίστηκε, το πιο πάνω προσωπικό, δικαιούται το προβλεπόμενο επίδομα ασθενείας εφόσον προσκομίσει βεβαίωση του εκκαθαριστή των αποδοχών του, στην οποία θα αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια της απουσίας του από την υπηρεσία, λόγω αναρρωτικής άδειας, έγινε περικοπή των αποδοχών του για τις ημέρες αυτές.

 

ΑΡΘΡΟ 181 – Παρ.1:

«1. Στο άρθρο 184 του Ν.3584/2007 (Α΄143) προστίθεται παράγραφος 3Α, που έχει ως εξής:

« 3Α. Επιτρέπεται απόσπαση υπαλλήλου Ο.Τ.Α., σε υπηρεσίες Υπουργείων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ο.Τ.Α. Β΄ Βαθμού και αντίστροφα, για την αντιμετώπιση σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών προσωρινού χαρακτήρα, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, ύστερα από γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

Απόσπαση για προσωπικούς λόγους είναι δυνατή κατ΄ εξαίρεση και εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν.

Η διάρκεια αποσπάσεως της παραγράφου αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη συνολικά. Με αίτηση του υπαλλήλου, η απόσπαση μπορεί να παρατείνεται για ένα (1) ακόμη έτος».

Με τη διάταξη αυτή, προστίθεται νέα παράγραφος (3Α) στο άρθρο 184 του Ν3584/2007, που επεκτείνει τη δυνατότητα απόσπασης υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού σε υπηρεσίες Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Β΄ Βαθμού και αντίστροφα και στο Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου  Χρόνου.

ΠΗΓΗ : Aftodioikisi.gr