ακαρπίαΣτην Πέλλα, στα χωριά της Βεγορίτιδας υπάρχουν περίπου 10.000 στρέμματα κερασιές. Στα χωριά Κερασιά, Καρυδιά, Κορυφή, Σαρακηνούς και Άγρα με υψόμετρο άνω των 700μ. οι καιρικές συνθήκες-χιόνια πριν από 25 ημέρες- έχουν προκαλέσει εκτεταμένη ακαρπία. Σε μια έκταση περίπου 5-6.000 στρεμ. δεν υπάρχουν καρποί στα δέντρα. Με βάση τον σημερινό κανονισμό του ΕΛΓΑ οι παραγωγοί δεν δικαιούνται καμιά αποζημίωση για τη ζημία που έχουν υποστεί.
Δεδομένου ότι σε μια περιοχή με τρομακτικά υψηλή ανεργία της οποίας ο πληθυσμός στηρίζει την επιβίωσή του στην αγροτική του παραγωγή.
Δεδομένου ότι το ποσοστό της ζημίας υπερβαίνει το 50% της παραγωγής κερασιού της περιοχής και ως εκ τούτου θα έχει τεράστιες συνέπειες στην τοπική κοινωνία και οικονομία.
Δεδομένου ότι η καταστροφή που παθαίνουν οι παραγωγοί δεν συντελείται με υπαιτιότητά τους και δεν είναι άλλωστε η μοναδική περίπτωση ή η μοναδική καλλιέργεια

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Σε τι μέτρα προτίθεται να προβεί για να προστατέψει το εισόδημα των παραγωγών προκειμένου αυτοί να μπορούν να συνεχίσουν τα παράγουν παρά την φετινή καταστροφή.
2. Προτίθεται δεδομένων και των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στην παραγωγή να εντάξει στην αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να αποκατασταθεί η προστασία του εισοδήματος και κατ’ επέκταση και της παραγωγής του αγροτικού κόσμου;

Οι ερωτώσες βουλευτές
Ευαγγελία (Λίτσα) Αμμανατίδου – Πασχαλίδου
Χαραλαμπίδου Δέσποινα