δσΗ Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκύδρας συγκαλείται σε συνεδρίαση στο Δημαρχείο, την Τετάρτη 14Μαΐου 2014 κι ώρα13:00, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Γιώργου Χοΐδη Δημάρχου Σκύδρας με τα εξής επτά θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1)Έγκριση πρακτικών «Καθαρισμοί κοινοχρήστων χώρων στη Δ.Κ. Σκύδρας.
2)Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθεια βανών, ταφ, ακραίων, γωνιών και παροχών».
3)Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου του αρ.62 Σχολικού Κλήρου Τ.Κ. Καλλίπολης (οικ. Σανδαλίου) συνολικής έκτασης 25 στρ.
4)Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων του αρ.570 έκτασης 6.500 τ.μ.,αρ.628 έκτασης 5.688 τ.μ.,κι αρ.214 έκτασης 1.750 τ.μ. Σχολικού Κλήρου Τ.Κ.Ανύδρου.
5)Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων αρ.223 έκτασης 15.190 τ.μ. κι αρ.252 έκτασης 4.500 τ.μ .Σχολικού Κλήρου της Τ.Κ. Πετριάς ( οικ. Λουτροχωρίου).
6)καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων των αρ.107 έκτασης 21.582 τ.μ., αρ.155 έκτασης 3.467 τ.μ.,αρ.168 έκτασης 7.326 τ.μ.,αρ.141 έκτασης7.455 τ.μ.,αρ.145 έκτασης 4.892 τ.μ. Σχολικού Κλήρου Πετριάς (οικ. Πλευρώματος).
7)Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου αρ.21-25Α έκτασης9.000 τ.μ. στην Τ.Κ. Καλής.