8Με το Νόμο 3996/2011, που έχει συνυπογραφεί από τους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και έχει ψηφιστεί από τη Βουλή των Ελλήνων, καταργούνται τα άρθρα 6-17 του Νόμου 2639/1998, στα οποία περιλαμβάνεται και το άρθρο 15, το οποίο έδινε τη δυνατότητα και την εξουσιοδότηση στο Νομάρχη (Περιφερειάρχη) να ορίζει έως πέντε (5) ημέρες το έτος ως υποχρεωτικές ή προαιρετικές αργίες.
Ως εκ τούτου, έχει αφαιρεθεί πλέον από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η αρμοδιότητα να ορίζει την ημέρα εορτασμού του Αγίου Πνεύματος ως υποχρεωτική αργία για τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα πώλησης τροφίμων.
«Με το νέο νόμο δεν έχουμε καμία απολύτως δικαιοδοσία και δεν μπορεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να ορίσει την ημέρα εορτασμού του Αγίου Πνεύματος ως αργία, όπως πράτταμε όλα ανεξαιρέτως τα προηγούμενα χρόνια. Δυστυχώς, ένας νόμος έρχεται να καταργήσει στην πράξη την αυτοτέλεια και την αυτονομία του θεσμού της αιρετής Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Αποφάσεις για τον τόπο μας, λαμβάνονται για ακόμα μία φορά σε κεντρικό επίπεδο, ενώ θα έπρεπε να λαμβάνονται σε τοπικό επίπεδο, κατόπιν συνεννόησης των τοπικών φορέων, όπως ακριβώς συμβαίνει σε όλες τις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα επαναλάβω λοιπόν ότι για να προχωρήσουμε μπροστά, πρέπει να αλλάξει άμεσα η νοοτροπία στη χώρα μας, όχι σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά πρακτικά, στο πνεύμα και το γράμμα των νόμων που ψηφίζονται. Επειδή, αντίστοιχο ζήτημα θα προκύψει και στο άμεσο μέλλον, καλώ την κυβέρνηση να επαναφέρει άμεσα τα άρθρα 6-17 του Νόμου 2639/1998, στα οποία περιλαμβάνεται και το άρθρο 15, το οποίο έδινε τη δυνατότητα και την εξουσιοδότηση στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση να ορίζει έως πέντε (5) ημέρες το έτος ως υποχρεωτικές ή προαιρετικές αργίες», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.