Το Επιμελητήριο Πέλλας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις (Α.Π. Κ2-1244/14 και Κ2-2859/14) για τη δυνατότητα υποβολής εκ μέρους των ΑΕ των πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικών Συμβουλίων της 29/6/2014 και της 30/06/2014 την 21/7/2014 χωρίς την συνυποβολή παραβόλου για δημοσίευση στο ΦΕΚ, επισημαίνουμε, προκειμένου να μην υπάρξει παρερμηνεία ότι:

epimelitirio-pellas
• Πρακτικά Γ.Σ. και Δ.Σ. της 29/6 και 30/6 μπορούν να υποβληθούν την 20/7 και 21/7 ηλεκτρονικά χωρίς τέλος για δημοσίευση στο ΦΕΚ
• Πρακτικά Γ.Σ. και Δ.Σ. της 29/6 και 30/6 μπορούν να υποβληθούν την 21/7 στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου χωρίς τέλος για τη δημοσίευση στο ΦΕΚ.
• Πρακτικά Γ.Σ. και Δ.Σ. της 29/6 και 30/6 που θα υποβληθούν εντός της 20ήμερης προθεσμίας αλλά όχι τις ανωτέρω αναφερόμενες ημερομηνίες, πρέπει να συνοδεύονται με τέλος δημοσίευσης στο ΦΕΚ.
• Πρακτικά Γ.Σ. και Δ.Σ. της 28/6 και παλαιότερα υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά είτε στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου με τέλος για τη δημοσίευση στο ΦΕΚ.
• Πρακτικά Γ.Σ. και Δ.Σ. της 1/7 και μεταγενέστερα υποβάλλονται μέσα σε 20ήμερη προθεσμία. Εφόσον η υποβολή γίνει από την 20/7 και μετά, είτε ηλεκτρονικά είτε στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου δεν απαιτείται τέλος για τη δημοσίευση στο ΦΕΚ.
Παρακαλούνται όλες οι ΑΕ μέλη ή μη του Επιμελητηρίου Πέλλας να έρθουν σε άμεση επαφή με τους λογιστές τους έτσι ώστε να ενημερωθούν για την διαδικασία δημοσίευσης των πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικών Συμβουλίων στο ΦΕΚ.
Ο Πρόεδρος
Του Επιμελητηρίου Πέλλας

 

Ιορδάνης Τσώτσος