oaee1-620x320

Πότε είναι υποχρεωτική η ασφάλιση των ελεύθερων επαγγελματιών στον ΟΑΕΕ; Σε αυτό το ερώτημα -φαινομενικά απλό αλλά ουσιαστικά πιο σύνθετο λόγω των διαρκών μεταβολών για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν την έδρα τους σε περιοχές με λίγο πληθυσμό- απαντά αναλυτικά ο οδηγός που εξέδωσε η διοίκηση του Ταμείου.

Στον οδηγό περιλαμβάνονται όλες οι κρίσιμες διατάξεις και εγκύκλιοι με στόχο να διευκολυνθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι βάσει της πρόσφατης νομοθεσίας (Ν.4254/2014) πρέπει να μετακινηθούν από το ΙΚΑ στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την πρόσφατη ρύθμιση σε περίπτωση που προκύπτει υποχρεωτική ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στον ΟΑΕΕ, ο ασφαλισμένος υπάγεται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ για το σύνολο του χρόνου της παράλληλης απασχόλησης, χωρίς δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού οργανισμού, εφόσον ο χρόνος ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπολείπεται των 25 ημερών ασφάλισης ανά μήνα.

Υποχρεωτική ασφάλιση επιτρέπεται σε έναν φορέα κύριας ασφάλισης ή στο Δημόσιο, σε έναν φορέα επικουρικής ασφάλισης, σε έναν φορέα ασφάλισης ασθένειας και σε έναν φορέα ασφάλισης πρόνοιας.Τα πρόσωπα για τα οποία προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις υποχρεωτική ασφάλιση σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε έναν φορέα, τον οποίο επιλέγουν με δήλωσή τους που υποβάλλεται κάθε φορά σε όλους τους αρμόδιους φορείς και στους οικείους εργοδότες, εντός 6 μηνών από την ανάληψη της δεύτερης απασχόλησης -μισθωτής ή αυτοαπασχόλησης- ή την απόκτηση της ιδιότητας.

Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η υποχρεωτική ασφάλιση αφορά τον φορέα όπου υπάγεται η πρώτη αναληφθείσα μισθωτή απασχόληση ή αυτοαπασχόληση ή ιδιότητα. Από αυτή την πρόβλεψη εξαιρείται η ασφάλιση στο Ταμείο Συντάξεων και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών και στο Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων, η οποία είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, οι καταβληθείσες έως την υποβολή της δήλωσης επιλογής ασφαλιστικές εισφορές στον φορέα που δεν επιλέγεται δεν επιστρέφονται.

Ολα τα ανωτέρω πρόσωπα ασφαλίζονται υποχρεωτικά στους φορείς ασθένειας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας που αντιστοιχούν στον συνταξιοδοτικό φορέα κύριας ασφάλισης επιλογής τους. Εάν το ασφαλιστικό καθεστώς επιλογής δεν περιλαμβάνει όλους τους κλάδους ασφάλισης, οι οποίοι υφίστανται στο ασφαλιστικό καθεστώς, στο οποίο θα μπορούσαν να υπαχθούν οι ασφαλισμένοι που εμπίπτουν στη συγκεκριμένη κατηγορία, λόγω ιδιότητας ή μισθωτής απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης, τότε τα πρόσωπα αυτά, ως προς τους κλάδους που λείπουν, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στους αντίστοιχους κλάδους του ασφαλιστικού καθεστώτος στο οποίο μπορούσαν να υπαχθούν λόγω ιδιότητας ή μισθωτής απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης.

Το άρθρο 75 του Νόμου 2676/99 προβλέπει ότι, εφόσον επιθυμούν, τα πρόσωπα αυτά μπορούν να ασφαλιστούν προαιρετικά και σε περισσότερους του ενός φορείς, αν αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ύστερα από σχετική αίτηση που υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα εντός εξάμηνης προθεσμίας.

Σε αυτή την περίπτωση υποχρεούνται στην καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου, εργοδότη και κράτους των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις για τον οικείο φορέα.

Η ισχύς της διάταξης αυτής ανατρέχει στην ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 2556/1997. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, καθώς και όσες υποβληθούν εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος θεωρούνται εμπρόθεσμες.

Πηγή: Καθημερινή