Με αφορμή τη 3η Δεκεμβρίου που έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, το Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

1amea1

«Την 3η Δεκεμβρίου του 1992 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε ένα Πρόγραμμα Δράσης για τα Α Μ Ε Α και από τότε η ημερομηνία αυτή καθιερώθηκε ως η επέτειος του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας των Ατόμων με Αναπηρία. Το έτος 2007, αποφασίστηκε η αλλαγή του παλαιού όρου « Άτομα με Ειδικές Ανάγκες» σε «Άτομα με Αναπηρία» και ο νέος όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2008.
Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία προσφέρει την ευκαιρία στις κυβερνήσεις, στους οργανισμούς και στις κοινωνίες να εστιάσουν την προσοχή τους στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ανθρώπων με αναπηρία.
Το θέμα του εορτασμού για το 2014 είναι: «Αειφόρος Ανάπτυξη: Η Υπόσχεση της Τεχνολογίας».
Φέτος η Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία θα επικεντρωθεί στο ρόλο της τεχνολογίας στη:
• Μείωση των κινδύνων σε περίπτωση καταστροφών και έκτακτης ανάγκης
• Δημιουργία ευνοϊκού κλίματος εργασίας
• Βιωσιμότητα των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης μέσα από την αναπηρία.
Με τις τρέχουσες εκτιμήσεις, περισσότερες από 4.000 υποστηρικτικές τεχνολογίες έχουν σχεδιαστεί για άτομα με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένους. Αυτές οι συσκευές περιλαμβάνουν μια ευρεία ποικιλία εργαλείων υψηλής τεχνολογίας με στόχο την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία, προσαρμοζόμενες στις ατομικές ανάγκες. Επί πλέον η έρευνα σήμερα στρέφεται στην ανάπτυξη βοηθητικών τεχνολογιών με εξαιρετικά αποτελέσματα.
Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τα τελευταία χρόνια έχει τονίσει επανειλημμένα ότι για να πετύχει ο Αναπτυξιακός Στόχος της Χιλιετίας, όπως και οι άλλοι διεθνώς συμφωνημένοι στόχοι, πρέπει να ενσωματωθεί το δικαίωμα της ευημερίας και της ανάπτυξης των ατόμων με αναπηρία στις αναπτυξιακές προσπάθειες σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.
Τον Μάιο του 2008 τέθηκε σε ισχύ ένα πρωτόκολλο στην Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, με τουλάχιστον δύο άρθρα (25, 28) τα οποία είναι νομικά δεσμευτικά για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.
Τα άτομα με αναπηρία είναι η μεγαλύτερη «μειονότητα» του κόσμου και συχνά αντιμετωπίζουν εμπόδια για τη συμμετοχή τους σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας. Τα εμπόδια μπορούν να πάρουν διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον, την τεχνολογία των πληροφοριών και επικοινωνιών ή τα μέτρα που απορρέουν από τη νομοθεσία ή την πολιτική, ή από κοινωνικές συμπεριφορές και διακρίσεις. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα άτομα με αναπηρία δεν έχουν ισότιμη πρόσβαση στην κοινωνία ή στις υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης.
Πρόκειται για ένα παγκόσμιο ζήτημα και τα στοιχεία που δίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καταδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος:
• 7-10% του παγκόσμιου πληθυσμού πάσχει από μια αναπηρία, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι από 500 εκατομμύρια άνθρωποι με ειδικές ανάγκες.
• Το 80% κατ’ εκτίμηση ζει σε αναπτυσσόμενες χώρες.
• Σε ορισμένες χώρες, το ένα τέταρτο των αναπηριών προκαλούνται από τους τραυματισμούς και τη βία.
• Η έρευνα δείχνει ακόμη ότι η βία που παρατηρείται κατά των παιδιών με αναπηρίες είναι, με ετήσιους ρυθμούς, τουλάχιστον 1,7 φορές μεγαλύτερη από ό, τι για τους συνομήλικους τους χωρίς αναπηρία.
• Τα ποσοστά αναπηρίας αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς εξαιτίας της γήρανσης του πληθυσμού και της αύξησης των χρόνιων παθήσεων.
• Τα άτομα με αναπηρία έχουν μικρότερη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης και επομένως κακή υγεία.
Η τήρηση της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία στοχεύει στο να προωθήσει την κατανόηση των θεμάτων αναπηρίας και να υποστηρίξει την αξιοπρέπεια, τα δικαιώματα και την ευημερία των ατόμων με αναπηρία αλλά και τις δυνατότητες τους. Το αποτέλεσμα θα είναι το κέρδος της κοινωνίας από την ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε κάθε πτυχή της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής».