Την αδειοδότηση των αλιέων με βιντζότρατα για ένα εξάμηνο και μόνο για ερευνητικούς σκοπούς, προβλέπει απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  Γιώργου Καρασμάνη.

 Αλιεία-με-βιντζότρατα

Με την απόφαση αυτή επιτρέπεται κατόπιν ειδικής άδειας από τη 1η Ιανουαρίου 2015 η έναρξη της δραστηριότητας των αλιέων με τη χρήση του παραδοσιακού εργαλείου της βιντζότρατας στο πλαίσιο σχεδίου για ερευνητικούς σκοπούς.

 

Η ειδική άδεια θα χορηγείται με αίτηση των ενδιαφερομένων στη Γενική Διεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται το αίτημα για το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αλιείας με βιντζότρατα το οποίο ήδη έχει υποβληθεί προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς θα επικαιροποιηθούν και θα συλλεχθούν με τη συνδρομή  των αλιέων τα απαραίτητα επιστημονικά στοιχεία.

 

Η αλιεία με το συγκεκριμένο εργαλείο, έχει στην ουσία σταματήσει τα τελευταία τουλάχιστον πέντε χρόνια, με αποτέλεσμα οι αλιείς να έχουν χάσει το εισόδημά τους και το συγκεκριμένο παραδοσιακό εργαλείο της βιντζότρατας να κινδυνεύει να εξαφανιστεί.

 

Για την άρση του αδιεξόδου και προκειμένου να εγκριθεί το Σχέδιο Διαχείρισης για την αλιεία με βιντζότρατα, προχώρησε και ολοκληρώθηκε μέσα σε σύντομο διάστημα, με εντολή του κ. Καρασμάνη η εφαρμογή σχεδίου αλιείας για ερευνητικούς σκοπούς που θα δώσει τη δυνατότητα στους αλιείς να επανέλθουν στις δουλειές τους και να αποκτήσουν σταδιακά το χαμένο τους εισόδημα.

 

Οι αλιείς θα είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει το εν λόγω σχέδιο, ενώ σε αντίθετη περίπτωση η ειδική άδεια θα αφαιρείται.

 

 «Με τα επιστημονικά δεδομένα που διαθέτουμε, καθώς και με τα νέα στοιχεία που θα συλλεχθούν, προσβλέπουμε στην οριστική επίλυση του προβλήματος με την έγκριση του Διαχειριστικού Σχεδίου για τη βιντζότρατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», τόνισε σε δήλωσή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Καρασμάνης και πρόσθεσε: «Αξιοποιούμε την αλιεία με βιντζότρατα για ερευνητικούς σκοπούς ώστε οι ψαράδες μας που έμειναν χωρίς εισόδημα για μεγάλο χρονικό διάστημα να μπορέσουν να ανακτήσουν σταδιακά τις οικονομικές τους απώλειες».