Στην 7η Εμπορική Εκθεσιακή Συνάντηση ¨Building Green Εxpo 2014¨, διεθνή έκθεση για το ενεργειακά αυτόνομο κτίριο, την ενεργειακή ανακαίνιση και τον αστικό χώρο, που πραγματοποιήθηκε από τις 21 έως τις 23 Νοεμβρίου 2014 στο εκθεσιακό κέντρο M.E.C. Expo Center στην Παιανία Αττικής συμμετείχε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ως εταίρος του έργου ENERGY WASTE με τίτλο: «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+ (LIFE09 ENV/GR/000307).

141201_Η_PKM_stin_ekthesi_Building_Gre en_Expo_2014
Τα αειφόρα κτίρια, η πράσινη δόμηση, το ενεργειακά αυτόνομο κτίριο, η διαχείριση της ενέργειας, η διαμόρφωση του αστικού τοπίου και οι «έξυπνες πόλεις» αποτέλεσαν τους βασικούς άξονες της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας που αναδείχθηκαν στην 7η Εμπορική Εκθεσιακή Συνάντηση ¨Building Green Εxpo 2014¨.
Στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στη διοργάνωση, εξειδικευμένα στελέχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και εκπρόσωποι των υπολοίπων εταίρων του έργου ENERGY WASTE, συμμετείχαν στην επιμέρους έκθεση “BUILDING GREEN”, στη θεματική ενότητα “BIOENERGY”. Το περίπτερο του έργου ENERGY WASTE επισκέφθηκε πλήθος επισκεπτών και εκθετών, οι οποίοι ενημερώθηκαν διεξοδικά από τα στελέχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τους εκπροσώπους των λοιπών εταίρων του έργου τόσο για το σκοπό, τους στόχους και τις δράσεις του έργου, όσο και για τα αποτελέσματά του και ειδικότερα για τα αποτελέσματα από την πιλοτική εφαρμογή της αεριοποίησης του υπολείμματος στερεών αποβλήτων που προκύπτει από τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η μέχρι σήμερα διαχείριση του υπολείμματος αυτού είναι η διάθεσή του ως απόβλητο στους χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων (ΧΥΤΑ).
Μέσω της συμμετοχής του έργου ENERGY WASTE στην 7η Διεθνή Έκθεση για το ενεργειακά αυτόνομο κτίριο, την ενεργειακή ανακαίνιση και τον αστικό χώρο και λόγω της αυξημένης συμμετοχής τόσο εκθετών όσο και επισκεπτών, επετεύχθη η δημοσιότητα και διάχυση του έργου, της πιλοτικής εφαρμογής της αεριοποίησης και των αποτελεσμάτων αυτού, προωθώντας μία εξειδικευμένη τεχνολογία και ενισχύοντας την περιβαλλοντική συνείδηση των πολιτών.
Ειδικότερα για το ENERGY WASTE, ο επικεφαλής εταίρος του έργου είναι η εταιρεία WATT Α.Ε. (πρώην ΕΠΑΝΑ Α.Ε.) ενώ εταίροι του έργου είναι: α) το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ), β) η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) και γ) η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (EREF). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου για όλους τους εταίρους ανέρχεται στο ποσό των 1.923.079,00 €.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκθεση “Building Green Expo 2014”, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα: www.buildinggreenexpo.gr
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο ΕNERGY WASTE, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.energywaste.gr καθώς και να επικοινωνούν στα εξής: Tηλ: +30 210 6565 170, Φαξ: +30 210 6565 171, E-mail: [email protected].