Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος επιστρέφει στις εγκαταστάσεις του Mediterranean College στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μετά την 5η Συνδιάσκεψη που έγινε στις 14 Αυγούστου στο Μέγαρο «Βιέννη». Το κεντρικό θέμα της 30ης Εθνικής Συνδιάσκεψης Επιλογής είναι: «Αποπεριθωριοποιώντας το περιθώριο: το υπόγειο των ανεπιθύμητων».

ΚΔΒΜ1

Στο πλαίσιο των εργασιών θα φιλοξενηθούν νέοι από 41 Ευρωπαϊκές Χώρες, οι οποίοι θα συμμετέχουν στις επιτροπές των θεμάτων προς συζήτηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος – European Youth Parliament Greece (ΕΚΝΕ, EYP Greece), συστάθηκε ως σωματείο στη Θεσσαλονίκη το 1994 και αποτελεί τον επίσημο φορέα του διεθνούς δικτύου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων στην Ελλάδα. Από το 1994, το ΕΚΝΕ διοργανώνει με συνέπεια, κάθε χρόνο, δύο Εθνικές Συνδιασκέψεις Επιλογής, εκ περιτροπής στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, στις οποίες συμμετέχουν μαθητές Λυκείου. Οι συμμετέχοντες μαθητές που θα καταφέρουν να διακριθούν στο πλαίσιο των Εθνικών Συνδιασκέψεων Επιλογής, θα συμμετέχουν σε διεθνείς συνόδους, στελεχώνοντας την εκάστοτε εθνική μας αποστολή.

Οι μαθητές θα πραγματευτούν θέματα όπως: μέτρα προστασίας για την Ευρώπη απέναντι στον ιό Έμπολα, ανθρώπινα δικαιώματα και περιθωριοποίηση κοινωνικών ομάδων, η αντιμετώπιση της οικονομικής ανισότητας των Ευρωπαϊκών Χωρών, το φαινόμενο του ρατσισμού κ.α.

Το Mediterranean College ως μέγας υποστηρικτής της Εθνικής Συνδιάσκεψης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος πρόκειται ναι φιλοξενήσει στις εγκαταστάσεις του τις διαδικασίες των επιτροπών.