Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Πλατάνης, που εξελέγη από τις αρχαιρεσίες της 30ης Νοεμβρίου, συγκροτήθηκε σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Πρόεδρος: Σαμάνδη Χρυσή
Αντιπρόεδρος: Μάτη Ασπασία
Γενικός Γραμματέας: Πασλαμούσκας Δημήτριος
Ταμίας: Δημόπουλος Δήμος
Μέλος: Σαμάνδης Δημήτριος
Αναπληρωματικά Μέλη: Αντιγόνη Πασλαμούσκα και Χρήστος Μήσιος

Ο Πρόεδρος του
Πολιτιστικού Συλλόγου Πλατάνης
Η Γραμματέας του
Πολιτιστικού Συλλόγου Πλατάνης
Σαμάνδη Χρυσή
Πασλαμούσκας Δημήτριος