Με τα παρακάτω πενήντα ένα θέματα στην ημερήσια διάταξη, πρόκειται να συνεδριάσει στο Δημαρχείο, την Παρασκευή 30/1/2015, κι ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας:

IF
1)Βεβαίωση ιδιοκτησίας των εκτάσεων που αναφέρονται στο έργο «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Καλής, Καλλίπολης, Μανδάλου Δ. Σκύδρας».
2)Βεβαίωση ιδιοκτησίας των εκτάσεων που αναφέρονται στο έργο «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Αρσενίου, Λουτροχωρίου Δ. Σκύδρας».
3)Βεβαίωση ιδιοκτησίας των εκτάσεων που αναφέρονται στο έργο «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Καλής, Ανύδρου, Πρ. Ηλία, Μανδάλου Δ. Σκύδρας.
4)Βεβαίωση ιδιοκτησίας των εκτάσεων που αναφέρονται στο έργο «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Δάφνης, Λιποχωρίου, Πετριάς Δ. Σκύδρας.
5)Βεβαίωση ιδιοκτησίας των εκτάσεων που αναφέρονται στο έργο «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Αρσενίου Δ. Σκύδρας.
6)Αποδοχή ένταξης της πράξης «Αρδευτικό δίκτυο Τ.Κ. Δάφνης – Πρ. Ηλία Δ. Σκύδρας», Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας2007-13» και υπογραφή συμφώνου αποδοχής όρων ένταξης.
7)Αποδοχή ένταξης της πράξης «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Καλής, Καλλίπολης, Μανδάλου Δ. Σκύδρας», Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-13» και υπογραφή συμφώνου αποδοχής όρων ένταξης.
8)Αποδοχή ένταξης της πράξης «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Αρσενίου, Λουτροχωρίου Δ. Σκύδρας», Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 13» και υπογραφή συμφώνου αποδοχής όρων ένταξης.
9)Αποδοχή ένταξης της πράξης «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Καλής, Ανύδρου, Πρ. Ηλία, Μανδάλου Δ. Σκύδρας», Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας» και υπογραφή συμφώνου αποδοχής όρων ένταξης.
10)Αποδοχή ένταξης της πράξης «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Δάφνης, Λιποχωρίου, Πετριάς Δ. Σκύδρας», Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας2007 13» και υπογραφή συμφώνου όρων ένταξης.
11)Αποδοχή ένταξης της πράξης «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Αρσενίου Δ. Σκύδρας», Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας2007-13» και υπογραφή συμφώνου αποδοχής όρων ένταξης.
12)Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αρδευτικό δίκτυο Τ.Κ. Δάφνης – Πρ. Ηλία Δ. Σκύδρας».
13)Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Καλής, Καλλίπολης, Μανδάλου Δ. Σκύδρας».
14)Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Αρσενίου, Λουτροχωρίου Δ. Σκύδρας».
15)Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Καλής, Ανύδρου, Πρ. Ηλία, Μανδάλου Δ. Σκύδρας».
16)Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Δάφνης, Λιποχωρίου, Πετριάς Δ. Σκύδρας».
17)Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Αρσενίου Δήμου Σκύδρας».
18)Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αγροτική οδοποιία» ποσού 44.945,79€.
19)Έγκριση διενέργειας προμήθειας «Οικοδομικών υλικών».
20)Έγκριση διενέργειας προμήθειας «Χρωμάτων».
21)Έγκριση διενέργειας προμήθειας «Σκυροδέματος και λοιπών υλικών».
22)Έγκριση διενέργειας προμήθειας «Ειδών σιδήρου για φωτιστικά σώματα και παγκάκια».
23)Έγκριση διενέργειας προμήθειας «Λαμπτήρων και υλικών ηλεκτροφωτισμού».
24)Έγκριση διενέργειας προμήθειας «Βανών, Ταφ, Ακραίων, Γωνιών, Παροχών κ.λ.π.».
25)Έγκριση διενέργειας προμήθειας «Τροφίμων».
26)Έγκριση του 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης Σκύδρας».
27)Έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Κατασκευή τουαλετών 1ου Δημοτικού Σχολείου Σκύδρας».
28)Έγκριση 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στο Δ. Σκύδρας».
29)Αίτηση παράτασης προθεσμιών εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης Σκύδρας».
30)Εκμίσθωση με δημοπρασία τμήματος του 526 χέρσου αγροτεμαχίου της Δ.Κ. Σκύδρας.
31)Συμπλήρωση της αρ.187/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Μαυροβουνίου στο Ο.Τ. Γ 16 Δ. Σκύδρας.
32)Διοικητική αποβολή στην Τ.Κ. Καλής.
33)Παραλαβή κι έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο της βεβαίωσης παραλαβής εργασιών και καλής εκτέλεσης ανατεθείσης εργασίας «Επισκευή σιδηροκατασκευών» και του Χ.Ε.Π. πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 67 Π.Δ.28/80.
34)Λήψη απόφασης για την παραλαβή των εργασιών: α) Εργασίες καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Σκύδρας, και β) Εργασίες καθαρισμού κι αποκατάστασης αντιπλημμυρικών ρεμάτων λόγω θεομηνίας σύμφωνα με το άρθρο 67 Π.Δ.28/80.
35)Αποδοχή από Τράπεζα της Ελλάδας ποσού 31.979,28€ για το Κέντρο Τηλεπρόνοιας (Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων Τρίτης Ηλικίας και Ειδικών Ομάδων Πληθυσμού), ορισμός υπολόγου.
36)Αποδοχή ποσού 55.264,38€ από το Υπουργείο Εσωτερικών για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Α΄ κατανομή 2015), κατανομή στις δύο σχολικές επιτροπές του Δ. Σκύδρας, ψήφιση πίστωσης.
37)Αποδοχή ποσού 15.833,00€ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για εκλογική αποζημίωση συνεργείων (Δημοτικών, Περιφερειακών κι εκλογών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – Μάιος 2014).
38)Αποδοχή ποσού 27.985,90€ από το Υπουργείο Εσωτερικών, αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων για καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης υπαλλήλων ΕΟΠ.
39)Εισήγηση για αποδοχή χρηματοδότησης, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων, αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2015.
40)Έγκριση ανάληψης οικονομικής υποχρέωσης της λυθείσας και υπό εκκαθάριση ΔΗΚΕΣ από δεδουλευμένες αποδοχές προσωπικού κι αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015.
41)Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015.
42)Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων για κάθε δικαιούχο χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ανά μήνα μέσα στα όρια που ορίζει η σχετική ΚΥΑ 18391/2005.
43)Αίτηση για μείωση μισθώματος της εταιρείας COSMOTE.
44)Αίτηση ρύθμισης δημοτικών τελών του Ι. Ταουσάνη.
45)Γνωμοδότηση για την ίδρυση Επαγγελματικού Λυκείου στο Δ. Σκύδρας κι ανάληψη υποχρέωσης κάλυψης λειτουργικών δαπανών και εξασφάλιση στέγης.
46)Προτάσεις – εισηγήσεις για δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία της Δ/νσης Π.Ε. Πέλλας, σχολικού έτους 2015-16.
47)Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή εκτίμησης ακινήτων του άρθρου 186 ν.3463/2006 (μετά από κλήρωση).
48)Έγκριση της αρ.66/2014 απόφασης ΔΕΥΑΣ (προϋπολογισμός).
49)Έγκριση της αρ.67/2014 απόφασης ΔΕΥΑΣ (τεχνικό πρόγραμμα).
50)Έγριση της 79/2014 απόφασης Ν.Π.Δ.Δ. Ε.Φ.Α,Κ.Π.Π. (κανονισμός λειτουργίας βιβλιοθήκης).
51)Υποβολή αιτήματος στο Δασαρχείο Έδεσσας για χορήγηση ξυλοκατασκευών από το δασικό εργοστάσιο Καλαμπάκας.